Lịch làm việc Tuần 46/2021

Lịch làm việc Tuần lễ  46/2021 (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)

Số kí hiệu Lịch tuần 46/2021/HĐND
Ngày ban hành 11/11/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  46/2021 (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)

THỨ HAI (ngày 15/11)
SÁNG
            1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
           2/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tỉnh.
Thành phần đoàn: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trần Hoàng Tâm, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Kính mời dự: đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.
- Chiều: 14h00, làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
            Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh để giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. cùng dự: Phòng Công tác Hội đồng nhân dân.
Mời dự: đại diện: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp G - trụ sở UBND tỉnh.

THỨ BA (ngày 16/11)
SÁNG:
            Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực  HĐND tỉnh họp:
- 14h00 đến 16h00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
- 16h00: dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.

THỨ TƯ (ngày 17/11)
SÁNG:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
           2/ Đ/c Phạm Công – Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia lớp tập huấn giảng, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Lầu 4, trụ sở VNPT Bình Phước, số 1137 đường Phú Riềng Đỏ, P.Tân Bình, TP. Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
           1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. cùng dự: Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng Phòng Công tác HĐND, đ/c Nguyễn Thị Lâm – Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Mời dự: Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, ông Nguyễn Thanh Thuyên – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 18/11)
SÁNG + CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự trực tuyến họp mặt Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
           2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
           3/ Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tham gia lớp tập huấn giảng, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng trực tuyến điểm cầu của tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
           4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp xem xét phương án sắp lại, xử lý nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Tờ trình số 2890/TTr-BCĐ ngày 30/9/2021 của Ban chỉ dạo 167 (theo Lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: 14h00, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.

          5/ Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kiểm tra công tác tổ chức phòng họp trực tuyến chuẩn bị Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Cùng tham gia: Phòng CTQH, Phòng TTDN, Phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 14h30, tại phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ  SÁU (ngày 19/11):
SÁNG:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự trực tuyến Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.
cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Thông tin - Dân nguyện (giao Phòng Thông tin - Dân nguyện tham mưu các nội dung công việc chuẩn bị Hội nghị).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo sửa đổi chính sách thu hút đầu tư (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm:  8h00, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải

          3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.    
Thời gian, địa điểm: 16h00, Phòng họp UBND tỉnh.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
           2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         
                (Lịch này thay thư mời).
                                                
                                                                                                            

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Tháng hiện tại153,328
  • Tổng lượt truy cập3,556,588