Lịch làm việc tuần 40/2022/ĐĐBQH

Lịch làm việc Tuần lễ  40/2022 (Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 08/10/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 40/2022/ĐĐBQH
Ngày ban hành 29/09/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ  40/2022 (Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 08/10/2022)

 

THỨ SÁU (ngày 30/10):
TỐI
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự tiếp Đoàn công tác của Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 20h30, khách sạn An Lộc Spa, thị xã Bình Long.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ BẢY (ngày 01/10):
SÁNG
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh:
Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – Phó Trưởng Phòng, Phụ trách phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 00: Dự tiếp Đoàn Công tác Quốc hội tại khách sạn An Lộc Spa, thị xã Bình Long.
- 08 giờ 00: Thăm Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha.
- 09 giờ 00: Dự Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, tại Công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự buổi làm việc của Đoàn Công tác Quốc hội với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm:  
- 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 17 giờ 30: Dự tiếp Đoàn công tác của Quốc hội, tại Nhà ăn của Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
CHỦ NHẬT (ngày 02/10):
SÁNG
1. Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự tiếp Đoàn Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:  06 giờ 30, tại khách sạn Bom Bo
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ  HAI (ngày 03/10)
 1/ Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: Phan Viết Lượng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Cùng đi: Đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt – nhân viên Phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm:
 - Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND phường Sơn Giang, thị xã Phước Long.
 - Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, đ/c Nguyễn Văn Dương.
(06h00 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
2/ Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và huyện Chơn Thành.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước.              
Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt – Phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
- Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành.
Phương tiện: Thuê xe.
(06 giờ 00 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
THỨ BA (ngày 04/10)
 1/ Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đ/c Phan Viết Lượng - đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cùng đi: Đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt – nhân viên, phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
 - Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, đ/c Nguyễn Văn Dương
(06 giờ 00 xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
2/ Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước.              
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên phòng Công tác Quốc hội, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt – Chuyên viên phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
 - Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND  xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
Phương tiện: Thuê xe.
(05 giờ 30 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
THỨ TƯ (ngày 05/10)
 1/ Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đ/c Phan Viết Lượng - đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đăng.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt – nhân viên phòng Thông tin, dân nguyện.
Thời gian, địa điểm:
 - Sáng: 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Văn Dương.
(06 giờ 00 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
2/ Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.
Mời tham dự: đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bình Phước.              
Cùng đi: Đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên phòng Công tác Quốc hội, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt – Chuyên viên Phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm:
 - Sáng: 8 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.
 - Chiều: 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND  xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
Phương tiện: Thuê xe
(05h30 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh)
THỨ NĂM (ngày 06/10) + THỨ  SÁU (ngày 07/10)
1/ Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ BẢY (ngày 08/10) + CHỦ NHẬT (ngày 09/10)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (có Kế hoạch riêng).
Lái xe: Nguyễn Hồng Thịnh.
(Lịch này thay thư mời).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:88

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Tháng hiện tại128,977
  • Tổng lượt truy cập3,532,237