Lịch làm việc tuần 40/2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 40 (Từ ngày 30/9/2022 đến ngày 08/10/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 40/2022/HĐND
Ngày ban hành 29/09/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 40 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)


 

THỨ HAI (ngày 03/10)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại các địa phương (theo Kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh).
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đi cùng đoàn Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ thực hiện phóng sự về công tác Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng tại huyện Bù Đăng.
Thời gian và địa điểm: 07 giờ 30 tại huyện Bù Đăng.
Phương tiện: Xe của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì:
-  Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND:
Thành phần dự: Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Công chức và người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (gồm: Nguyễn Văn Nguyện, La Văn Trường, Nguyễn Thị Quý Hợi, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hoàng Ngọc Lĩnh, Hoàng Thị Hiền, Phan Thị Nhạn, Bùi Quang Duy). Lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND – UBND: các huyện, thị xã, thành phố; Riêng đại biểu huyện Hớn Quản do Thường trực HĐND huyện Hớn Quản mời. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian và địa điểm: 13giờ 30 - 15 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
(12h00 xe xuất phát tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
- Trao nhà tình nghĩa tại xã Minh Đức và xã Tân Hiệp của huyện Hớn Quản:
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời tham dự: đ/c Trần Văn Mi – TUV, PCT UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Riêng đại biểu của Huyện Hớn Quản do Thường trực HĐND huyện Hớn Quản mời. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, xã Minh Đức và xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh sáu.
THỨ BA (ngày 04/10)
SÁNG
 1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hớn Quản.
Thành phần: Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng, công chức và người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (gồm: Nguyễn Văn Nguyện, La Văn Trường, Nguyễn Thị Quý Hợi, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hoàng Ngọc Lĩnh, Hoàng Thị Hiền, Phan Thị Nhạn, Bùi Quang Duy).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. (Riêng đại biểu huyện Hớn Quản do Thường trực HĐND huyện Hớn Quản mời). Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 07h30, tại Hôi trường UBND huyện Hớn Quản.
(05h45 xuất phát tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại các địa phương (cả ngày, theo Kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh).
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điểu – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đi cùng đoàn với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ thực hiện phóng sự về công tác Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng tại huyện Bù Đăng.
Thời gian và địa điểm: 15 giờ 30 tại huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 05/10):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự lễ trao Quyết định luân chuyên và bổ nhiệm bà Trịnh Thị Hòa -Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Cùng dự: đ/c Đỗ Văn Mạnh - CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian và địa điểm: 07 giờ 30, tại phòng khách VIP, UBND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022.
Thời gian và địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đi cùng đoàn với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ thực hiện phóng sự về công tác Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng tại huyện Bù Đăng.
Thời gian và địa điểm: 07 giờ 30 tại huyện Bù Đăng.
Phương tiện: Xe của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ.
4. Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại các địa phương (cả ngày, theo Kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh).
5. Lãnh đạo chuyên trách Ban: Dân tộc; Pháp chế, KTNS HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 06/10):
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì đoàn khảo sát tình hình hoạt động của ngành y tế trên địa bàn tỉnh (Đoàn số 1):
Thành phần: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc. Cùng đi: Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên phòng Công tác HĐND.
Mời tham gia: đại diện lãnh đạo:  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ. Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài (khi đoàn đến làm việc tại địa phương).
Thời gian và địa điểm:
+ Từ 07 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút: làm việc với Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài.
+ Từ 9 giờ 15 phút: làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài.
+ Từ 14 giờ 00 phút: làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đoàn khảo sát tình hình hoạt động của ngành y tế trên địa bàn huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long (Đoàn số 2):
Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế;  đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời tham gia: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ. Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh (khi đoàn đến làm việc tại địa phương).
Thời gian và địa điểm:
+ Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút: Đoàn làm việc với Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh, tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh.
+ Từ 9 giờ 15 phút: Đoàn làm việc với UBND huyện Lộc Ninh, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Lộc Ninh.
2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đoàn khảo sát tình hình hoạt động của ngành y tế trên địa bàn huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long (Đoàn số 2):

Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế;  đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời tham gia: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ. Đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh (khi đoàn đến làm việc tại địa phương).
Thời gian và địa điểm:
+ Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút: Đoàn làm việc với Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh, tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh.
+ Từ 9 giờ 15 phút: Đoàn làm việc với UBND huyện Lộc Ninh, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Lộc Ninh.
+ Từ 13 giờ 45 phút đến 15 giờ 00 phút: Đoàn làm việc với Trung tâm y tế thị xã Bình Long, tại Trung tâm y tế thị xã Bình Long.
+ Từ 15 giờ 15 phút: Đoàn làm việc với UBND thị xã Bình Long, tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long.
(Xe xuất phát đi tại Trụ Sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lúc 05 giờ 45 phút)
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 07/10):
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì đoàn khảo sát tình hình hoạt động của ngành y tế trên địa bàn tỉnh (Đoàn số 1):
Thành phần: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc. Cùng đi: Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo:  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ.
Thời gian và địa điểm:  08 giờ 00 phút: làm việc với Sở Y tế.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế;  đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
(Lịch này thay thư mời).
                                                
                                                                                                               
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 161 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 139 | lượt tải:44

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Tháng hiện tại82,698
  • Tổng lượt truy cập3,485,958