Lịch làm việc tuần 41/2022/HĐND

Tuần lễ 41 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 41/2022/HĐND
Ngày ban hành 06/10/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 41 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022)

 

THỨ HAI (ngày 10/10)
SÁNG
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh, nội dung: cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 7 (chuyên đề); kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2022) của HĐND tỉnh và một số nội dung liên quan thẩm quyền của Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí Thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Hà Anh Dũng – UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Giang Thị Phương Hạnh – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 - 09 giờ 30, Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Phòng công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2
Thời gian và địa điểm: Từ ngày 10/10 đến ngày 28/10/2022, tại Trung tâm GDQP&AN/Trường Quân sự Quân khu 7 (Số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ công bố Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân (theo giấy mời của Sở Thông tin và truyền thông).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, Tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Bí Thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp tại Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 59/2022. Nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh: Xin chủ trương tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Tờ trình số 62-TTr/ĐĐHĐND ngày 22/9/2022).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 15 - 14giờ 30, tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (Trưởng Đoàn kiểm tra 583) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 59/2022. Nội dung: Đoàn Giám sát 583, thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên.
Mời: Đ/c Phạm văn Thuấn – Chánh Thanh Tra tỉnh (Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 583), đ/c Lê Thị Kim Dung - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 15, tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh (Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 584) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 59/2022. Nội dung: Đoàn kiểm tra 584 (theo Quyết định số 584-QĐ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 15 – 16 giờ 15, tại phòng họp C, Tỉnh ủy.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 11/10)
SÁNG + CHIỀU
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, đề án, kết luận về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (theo Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 27/7/2022Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00, tại Hội trường A –Trường Chính trị tỉnh.
Đối với các đồng chí là đảng viên còn lại và công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tại điểm cầu Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

(Đề nghị có mặt lúc 7h 45 để ổn định tổ chức)
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
THỨ TƯ (ngày 12/10):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Thành phần: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tinh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh –  Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Công tác HĐND, đ/c Bùi Quang Duy – Nhân viên Văn phòng.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thường trực HĐND thị xã Chơn Thành; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở HĐND - UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
 (Sáng 06h15 Đoàn xuất phát tại Trụ Sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi TX. Chơn Thành)
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.

CHIỀU
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Thời gian, địa điểm:
- 13 giờ 30: tại Tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 13/10):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh đi khảo sát một số dự án trong danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Ninh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại huyện Lộc Ninh.

Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn Giám sát: Đại diện lãnh đạo các Ban: KTNS, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Ban dân tộc tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, Ban dân tộc HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 14/10):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 31/2022.
Thời gian:
- 08giờ 00 - 08h15: Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ.
- 08h15 – 09h00: BCS Đảng UBND tỉnh:Báo cáo công tác Quy hoạch các khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú.
- 09h00 – 10h00: Đoàn Giám sát 583 (theo Quyết định số 583-QĐ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự họp: Đ/c Phạm văn Thuấn – Chánh Thanh Tra tỉnh (Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 583), đ/c Lê Thị Kim Dung - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- 10h00: Đoàn kiểm tra 584 (theo Quyết định số 584-QĐ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên.
Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Công tác HĐND, đ/c Nguyễn Thị Lâm – Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, đ/c Bùi Quang Duy – nhân viên Văn phòng.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở HĐND – UBND thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh (Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 584) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 31/2022. Nội dung:  Đoàn kiểm tra 584 (theo Quyết định số 584-QĐ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
4. Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp  đối với dự thảo Luật phòng thủ dân sự do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường A, Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
 TỐI:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự gala Điện ảnh năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước (đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).
Lái xe: Lê Thanh Hải.
THỨ BẢY (ngày 15/10):
1. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ năm 2022, tại Bệnh viện Thống Nhất - TP. HCM.
Thời gian, địa điểm: Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất TP. HCM (số 01 đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM).
(05h00 xe xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
 (Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Tháng hiện tại135,974
  • Tổng lượt truy cập3,539,234