Lịch làm việc tuần 42/2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 42 (Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 42/2022/HĐND
Ngày ban hành 14/10/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

 

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 42 (Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

 
 
THỨ BẢY (ngày 15/10):
1. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ năm 2022, tại Bệnh viện Thống Nhất - TP. HCM.
Thời gian, địa điểm: Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất TP. HCM (số 01 đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. HCM).
(05h00 xe xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ HAI (ngày 17/10)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2022) của HĐND tỉnh.
Thành phần:  Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Điểu Huỳnh Sang – Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2), khóa 105 năm 2022 (đến hết ngày 18/10/2022).
Địa điểm: tại Trung tâm GDQP&AN/Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh).
CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát một số dự án trong danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích đất lâm nghiệp.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại huyện Hớn Quản.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 với các đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn Giám sát: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Ban dân tộc tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ BA (ngày 18/10)
SÁNG:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy: thị xã Bình Long và Công ty TNHH MTV cao su Bình Long về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ 00 - 9 giờ 00, tại làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tại trụ sở Công ty.
- 09 giờ 30 - 11 giờ 00, tại làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ Thị xã Bình Long tại Thị ủy Bình Long
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng đường điện, nâng cấp đường điện sinh hoạt và sản xuất cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên, đ/c Bùi Quang Duy – nhân viên Văn phòng.
Mời tham gia: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với Công ty Điện lực Bình Phước tại trụ sở Công ty Điện lực Bình Phước.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 19/10):
SÁNG:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp xem xét kết quả tổng hợp về khảo sát tình hình hoạt động của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Phòng công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Xây dựng để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên, đ/c Bùi Quang Duy – nhân viên Văn phòng.
Mời tham gia: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở Sở Xây dựng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV, tại Hà Nội (Theo Kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh).
CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều -Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng đường điện, nâng cấp đường điện sinh hoạt và sản xuất cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tại Sở Công Thương.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên, đ/c Bùi Quang Duy - nhân viên Văn phòng.
Mời tham gia: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Công thương.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác  của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp đi tham quan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Căn cứ miền Tà Thiết. Cùng đi: đ/c La Văn trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
TỐI:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp. Các thành phần khác theo Kế hoạch của Văn phòng.
Mời dự: Đ/c Vũ Long Sơn - Đại biểu HĐND tỉnh; đ/c Lê Anh Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Nhà ăn Văn phòng Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải. Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 20/10):
SÁNG:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp.
Thành phần cùng đi : Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Ông Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị; đ/c Hoàng Thị Hiền - chuyên viên Văn phòng.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ 00: Đưa Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp đi huyện Bù Đăng.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn -Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
 Thành phần: Các Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐQBH và HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên, đ/c Bùi Quang Duy - nhân viên Văn phòng.
Mời tham gia: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Tháng hiện tại152,886
  • Tổng lượt truy cập3,556,146