Lịch làm việc tuần 45/2021

Lịch làm việc Tuần lễ  45/2021 (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

Số kí hiệu Lịch tuần 45/2021/HĐND
Ngày ban hành 04/11/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  45/2021 (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

          Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
THỨ HAI (ngày 08/11)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
- 8h00: Họp Ban Chủ nhiệm theo Quyết định số 340-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính (theo Lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
- Đi Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn  huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.

          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 09/11)
SÁNG:
           1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thu – chi ngân sách năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nội dung các Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh.
Thành phần đoàn: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, đ/c Nguyễn Minh Huy.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Cục thuế tại trụ sở Cục thuế.
- Chiều: 14h00, làm việc với Sở Tài chính tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
            2/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tỉnh.
Thành phần đoàn: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trần Hoàng Tâm, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Kính mời dự: đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Công an tỉnh tại trụ sở Công an tỉnh.
- Chiều: 14h00, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Văn Dương
          3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp:
   - 14 giờ 00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19.
   - 16 giờ 00: dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
           2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay lãi nặng, cầm cố đất, bán đất trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn  Minh Huy.
Mời dự: lãnh đạo: Ban dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp C, trụ sở HĐND tỉnh.
          3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng xác định giá trị còn lại của tài sản cần thanh lý trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh thuộc thẩm quyền đang quản lý và sử dụng của Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước.
Thành phần: theo Quyết định Số188/QĐ-VP ngày 27/10/2021 của Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước.
Mời dự: đ/c Dương Hoàng Anh Toàn – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh, đ/c Hoàng Văn Minh – chuyên viên Sở Tài chính, đ/c Nguyễn Bình Nam – chuyên viên Sở Xây dựng, đ/c Nguyễn Mạnh Hà – chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp A, trụ sở UBND tỉnh.
          4/ 14h00, Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tham gia Đoàn của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành (theo Kế hoạch 212/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
          5/ Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 10/11)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nội dung các Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Cục Hải quan.
- Chiều: 14h00, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
          3/ 8h00, Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia Đoàn của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại Thôn 8, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng (theo Kế hoạch 212/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.

THỨ NĂM (ngày 11/11)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự trực tuyến Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần FPT (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nội dung các Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, đ/c Nguyễn Minh Huy.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Sở Xây dựng.
- Chiều: 14h00, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
          3/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp tỉnh.
Thành phần đoàn: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trần Hoàng Tâm, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Kính mời dự: đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.
- Chiều: 14h00, làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
          4/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tham gia nghiệm thu công trình bộ cồng, chiêng tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
          5/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


THỨ  SÁU (ngày 12/11):
SÁNG:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thứ 18/2021 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn về Dân tộc- Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBMTTQVN tỉnh.

CHIỀU:
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.    
Thời gian, địa điểm: 16h00, Phòng họp UBND tỉnh.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
           2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nội dung các Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14h00, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
          3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ  BẢY (ngày 13/11):
           - 8h00, Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại Ấp Trà Thanh – Lồ ô, xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
Thành phần Đoàn: theo Kế hoạch 212/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Cùng đi: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c La Văn Trường – PTP.HCTCQT.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu

CHỦ NHÂT (ngày 14/11):
          1/ 8h00, Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại Ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
Thành phần Đoàn: theo Kế hoạch 212/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng Tổng hợp.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải
          2/ 14h00, Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tham gia Đoàn của Bí thư Huyện ủy Chơn Thành dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2021 tại ấp 5, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành (theo Kế hoạch 212/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.

                  (Lịch này thay thư mời).
                                                
                                                                                                        


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Tháng hiện tại185,586
  • Tổng lượt truy cập3,588,846