Tuần lễ 08/2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)

Lich làm viêc Tuần lễ 08/2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)

Số kí hiệu lich tuần 08/ĐĐBQH
Ngày ban hành 18/02/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ  08/2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)

THỨ HAI (ngày 21/02) 
           Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự buổi công bố các quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách phòng của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
          Thời gian, địa điểm: 15h30, tại Phòng họp B.
THỨ BA (ngày 22/02) 
        SÁNG:        

             Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên giải trình về công tác “Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em” theo hình thức trực tuyến. Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung.
         Thời gian, địa điểm: 08h00, tại Phòng làm việc.
         CHIỀU:
        Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 23/02) 
          Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) (theo Giấy mời số 524/GM-UBVHGD15 ngày 11/02/2022). Cùng đi: đ/c Mai Anh Nam – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội.
      - Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường tầng 1, Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh.
       - Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ NĂM (ngày 24/02)     
           Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 02/2022.
          - Cùng dự: Đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam – PTP phụ trách Phòng Công tác Quốc hội, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
          - Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở tiếp Công dân tỉnh.
         - Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ SÁU (ngày 25/02) 
            Đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên giải trình “về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh Covid – 19” (cả ngày) Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung.
            Thời gian, địa điểm: 08h00, tại Phòng làm việc.
 (Lịch này thay thư mời).
 
                                                                                                                                                                          TL. TRƯỞNG ĐOÀN 
                                                                                                                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                                                                  Đỗ Văn Mạnh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 6 | lượt tải:3

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại130,263
  • Tổng lượt truy cập3,533,523