TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ) CỦA HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Chủ nhật - 16/06/2024 21:29

I.  TỜ TRÌNH UBND TỈNH:
 
1. Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

- DTNQ kèm theo;

2. Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước.


- DTNQ kèm theo;

3. Tờ trình số 49/TTR-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh.      

- DTNQ kèm theo; 

4. Tờ trình số 50/TTR-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và chế độ, chính sách đối với "tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- DTNQ kèm theo;

II. BÁO CÁO THẨM TRA CỦACÁC BAN HĐND TỈNH:

1. Báo cáo số 36/BC-HĐND-KTNS ngày 24/6/2024 về báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.  

2. Báo cáo số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 26/6/2024 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


3. Báo cáo số 16/BC-HĐND-PC ngày 26/6/2024 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và chế độ, chính sách đối với "Tổ bảo vệ an inh, trật tự ở cơ sở" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 

Tác giả bài viết: DNTT (tổng hợp).

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Tháng hiện tại185,246
  • Tổng lượt truy cập3,588,506