Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thông qua kết quả khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 30/03/2023 22:47
Sáng ngày 30-3-2023, ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách đã chủ trì họp Ban để thông qua báo cáo kết quả khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp Ban có các thành viên Ban kinh tế - ngân sách, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh.
hình 1
Ảnh: Ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Ban kinh tế - ngân sách chủ trì buổi làm việc

 
Theo kết quả giám sát của Ban kinh tế - ngân sách, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ bản tuân thủ theo Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các văn bản quy định khác. Kết quả: đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 đối với 10/11 huyện, thị xã, thành phố (nội dung quy hoạch của thị xã Bình Long hiện đang được UBND tỉnh phê duyệt). Nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tỉnh Bình Phước đã được xây dựng và tích hợp vào nội dung quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021- 2025 đang được Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đơn vị để hoàn chỉnh nội dung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cho thấy tỉnh đã thực hiện 687.356 ha/687.676 ha chỉ tiêu được phê duyệt, thấp hơn 320 ha. Hầu hết các các chỉ tiêu sử dụng đất mang tính định hướng phát triển của địa phương thực hiện đạt thấp so với chỉ tiêu được phân bổ (đất khu công nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp); trong khi đó, việc thực hiện chỉ tiêu đất ở đô thị, đất ở nông thôn tăng cao so với chỉ tiêu được phê duyệt.
Ban kinh tế - ngân sách đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua, như: tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2025; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bình Long và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chậm so với quy định; việc thực hiện các quy định về trình tự, thời gian trong xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa đảm bảo; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có một số nội dung thiếu đồng bộ với các nội dung quy hoạch khác; công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, một số dự án có trong quy hoạch sử dụng đất đã công bố nhiều năm nhưng không triển khai hoặc chỉ triển khai một phần diện tích, tuy nhiên không được quan tâm và điều chỉnh nội dung quy kế hoạch sử dụng đất,…
z4225536010825 0758f493f455239e593355e8c730c2f7
z4225536002517 e80146d4ccbacaba7bd8385d7a5df60a
z4225536011257 733303a6c08bff89075210abe1f298a0
Ảnh: Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

 
Qua nội dung khảo sát, Ban kinh tế - ngân sách đã kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để giải quyết vướng mắc, bất cập trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Bình Long; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thời gian, trình tự lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và giám sát việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, vi phạm cam kết tiến độ thực hiện dự án,…. Đồng thời, Ban kiến nghị đến Sở Tài nguyên và Môi trường cần nâng cao chất lượng tham mưu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 làm cơ sở để UBND cấp huyện điều chỉnh, xây dựng nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo đúng quy định; nâng cao chất lượng thẩm định nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện; thực hiện nghiêm các quy định trong rà soát, thẩm định nội dung đề xuất danh mục dự án cần thu hồi đất của cấp huyện, kiên quyết loại khỏi các danh mục đề xuất không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Bna kinh tế - ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Chấn chỉnh các phòng ban chuyên môn chịu trách nhiệm đối với việc chậm trễ trong công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, đề xuất danh mục dự án thu hồi đất chưa đảm bảo căn cứ pháp lý và tỷ lệ thực hiện dự án trên địa bàn đạt thấp trong thời gian qua. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có biện pháp xử lý đối với những đơn vị sử dụng sai mục đích sử dụng đất nhằm bảo vệ quỹ đất thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo quyền lợi của người dân trên địa bàn, phát huy có hiệu quả nguồn lực từ đất. Rà soát, kiểm tra tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, tổng hợp số diện tích đã đưa vào sử dụng, số diện tích sử dụng sai mục đích, số diện tích để hoang hóa lãng phí (kể cả đất hạ tầng công cộng, xây dựng trụ sở cơ quan) để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Nguồn tin: Hồng Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 163 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 178 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Tháng hiện tại99,701
  • Tổng lượt truy cập3,502,961