Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thứ ba - 02/04/2024 03:42
I. Văn bản của các Sở, ban, ngành tỉnh Bình Phước:

1. Báo cáo số: 11/BC-BPH1 ngày 16/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước về việc báo cáo kết quả xác minh kiến nghị cử tri.

2. Báo cáo số: 34/BC-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện Bù Đốp báo cáo về việc tổng hợp nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

3. Báo cáo số: 51/BC-UBND ngày 06/02/2024 của UBND huyện Bù Đăng về việc báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

4. Công văn số: 47/BHXH-QLTST ngày 20/01/2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước về việc trả lời kiến nghị của cử tri.

5. Công văn số: 54/BQLDA-DANN&PTNT ngày 24/01/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

6. Công văn số: 64/BQLDA-DAGT ngày 26/01/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

7. Công văn số: 73/BQLDA-KHTH ngày 30/01/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

8. Công văn số: 170/STP-HCTP ngày 26/01/2024 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

9. Công văn số: 232/SNN-VP ngày 30/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

10. Công văn số: 239/SCT-CN ngày 05/02/2024 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Công văn số: 283/SKHĐT-ĐKKD ngày 31/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

12. Công văn số: 287/PCBP-KD ngày 18/01/2024 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

13. Công văn số: 344/STNMT-VP ngày 02/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

14. Công văn số: 526/SYT-NV ngày 30/01/2024 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

15. Công văn số: 883/SYT-NV ngày 29/02/2024 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo CV 456/UBND-TH của UBND.  

16. Công văn số: 64/BDT-VP ngày 28/01/2024 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.    


II. Văn bản của các cơ quan Trung ương:

1. Công văn số: 2795/BGTVT-KHCN&MT ngày 18/3/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

2. Công văn số: 3131/BGTVT-KHĐT ngày 25/3/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

3. Công văn số: 3234/BGTVY-KCHT ngày 27/3/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

4. Công văn số: 1455/BNB-TY ngày 01/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

5. Công văn số: 1804/BNB-TT ngày 13/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị cử tri câu 40 sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

6. Công văn số: 2017/NHNN-VP  ngày 16/3/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

7. Công văn số: 1947/BTNMT-PC ngày 27/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển bổ sung đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Công văn số: 1447/BNV-CQĐP ngày 16/3/2024 của Bộ Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

9. Công văn số: 1297/BGDĐT-VP ngày 22/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến.

10. Công văn số: 1206/BYT-VPB1 ngày 14/3/2024 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

11. Công văn số: 927/BCA-V01ngày 18/3/2024 của Bộ Công an về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

12. Công văn số: 1151/BLĐTBXH-VP ngày 21/3/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

13. Công văn số: 1152/BLĐTBXH-VP ngày 21/3/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

14. Công văn số: 1157/BLĐTBXH-VP ngày 21/3/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.15. Công văn số: 955/BCA-V01 ngày 18/3/2024 của Bộ Công an về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VX.

16. Báo cáo số: 565/BC-TTCP ngày 01/4/2024 của Thanh tra Chính Phủ về việc báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

 

 

Tác giả bài viết: DNTT (tổng hợp).

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:31

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:27

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 96 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Tháng hiện tại118,639
  • Tổng lượt truy cập3,206,022