LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV.

Thứ năm - 28/09/2023 22:31
1. Thông báo số: 255/TB-VP ngày 25/9/2023 của Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước. 

2. Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền cơ quan trung ương.

2.1. Công văn số: 1630/UBDT-CSDT ngày 18/9/2023 của Ủy ban Dân tộc về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

2.2. Công văn số: 5361/BNV-TCBC ngày 19/9/2023 của Bội vụ về việc kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

2.3. Công văn số: 3462/BQP-CT ngày 18/9/2023 của Bộ Quốc Phòng về việc trả lời kiến nghị cử tỉnh Bình Phước gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

2.4. Công văn số: 3461/BQP-CT ngày 18/9/2023 của Bộ Quốc Phòng về việc trả lời kiến nghị cử tỉnh Bình Phước gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

2.5. Công văn số: 3349/BCA-V01 ngày 21/9/2023 của Bộ Công An về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.


3. Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

3.1. Công văn số: 564/BTĐKT-NV1 ngày 02/8/2023 của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3.2. Công văn số: 1697/SNV-CCVC&TCBM ngày 14/8/2023 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


3.3. Báo cáo số: 392/BC-UBND ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3.4. Công văn số: 1556/SLĐTBXH-VP ngày 09/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3.5. Công văn số: 2395/SVHTTDL-VH ngày 15/8/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trả lời kiến nghị của cử tri.

3.6. Công văn số: 1940/SKHĐT-THQH ngày 04/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp trả lời kiến nghị cử tri.

3.7. Công văn số: 2035/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời kiến nghị cử tri theo Công văn số: 2581/UBND-TH ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh.


 

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:14

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Tháng hiện tại88,798
  • Tổng lượt truy cập3,007,112