TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV.

Chủ nhật - 30/10/2022 23:40
I. VĂN BẢN TRẢ LỜI CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH TRONG TỈNH


1. Công văn số: 603/SGTVT-HTGT ngày 8/8/2022 của Sở giao Thông tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Công văn số: 983/CAT-PV01 ngày 9/9/2022 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

3. Công văn số: 1126/SCT-NL ngày 8/8/2022 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Công văn số: 1238/SNV-CCVC-TCBM ngày 03/8/2022 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Công văn số: 1339/SNN-VP ngày 03/8/2022 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


6. Công văn số: 1409/SKHĐT-THQH ngày 03/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

7. Công văn số: 1691/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/8/2022 của Tài Nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

8. Công văn số: 1895/BC-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Xoài về việc báo cáo kết quả xử lý kiến nghị của cử tri.

9. Công văn số: 2103/BC-SVHTTDL ngày 9/8/2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kiểm tra, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

10. Công văn số: 2244/SXD-QLN ngày 9/8/2022 của Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Công văn số: 2248/BC-SGDĐT ngày 10/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

12. Công văn số: 139/ĐĐBQH ngày 19/9/2022 về việc phối hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 , Quốc hội khóa XV.II. VĂN BẢN TRẢ LỜI CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Công văn số: 3142/BQP-CT  ngày 19/9/2022 của Bộ Quốc phòng về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

2. Công văn số: 4651/BGDĐT-GDTrh  ngày 20/9/2022 của Bộ Gióa dục và Đào tạo về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

3. Công văn số: 4709/BGDĐT-NGCBQLGD  ngày 22/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến.

4. Công văn số: 4978/BTNMT-PC ngày 25/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc trả ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

5. Công văn số: 5803/BTNMT-PC ngày 03/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

6. Công văn số: 7886/BGTVT-KHĐT ngày 02/8/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

7. Công văn số: 7942/BGTVT-ĐTCT  ngày 03/8/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.


 

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:14

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Tháng hiện tại88,861
  • Tổng lượt truy cập3,007,175