TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA X.

Thứ năm - 20/07/2023 21:13
1. Công văn số: 234/HĐND ngày 21/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X. 

2. Thông báo số: 231/TB-HĐND ngày 21/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11.

3.1. Báo cáo số: 227/BC-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;

3.2. Công văn số: 2241/PCBP-KT ngày 04/7/2023 của Công ty Điện lực Bình Phước về trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;

3.3. Công văn số: 261/NHNN-BPH2 ngày 26/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước về trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;

4. Các văn bản trả lời những nội dung đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

4.1. Công văn số: 1067/SKHĐT-ĐT ngày 30/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; 

4.2. Công văn số: 1593/STNMT-VP ngày 29/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X;

4.3. Công văn số: 583/BQLDA-KHTH ngày 23/6/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc Báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X;

4.4. Công văn số: 854/SGTVT-QLHTGT ngày 23/6/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc  báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X;

4.5. Công văn số: 2651/SYT-NV ngày 10/7/2023 của Sở Y tế về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; 

4.6. Công văn số: 2648/SYT-NV ngày 10/7/2023 của Sở Y tế về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; 

4.7. Báo cáo số: 229/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND thành phố Đồng Xoài về báo cáo tiến độ thanh tra theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 30/01/2023;


5. Các văn bản trả lời và báo cáo rõ những nội dung đã trả lời.

4.9. Công văn số: 2000/STC-GCS ngày 27/6/2023 của Sở Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

4.10. Công văn số: 1420/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

4.11. Công văn số: 853/SGTVT-QLHTGT ngày 26/6/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc khẩn trương trả lời cụ thể các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

4.12. Công văn số: 1393/SNN-VP ngày 27/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4.13. Báo cáo số: 254/BC-UBND ngày 05/7/2023 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc báo cáo trả lời cụ thể các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X.

4.14. Công văn số: 1108/CAT-PV05 ngày 13/7/2023 của Công an tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri.

4.15. Công văn số: 606/BQLDA-KTTĐ ngày 29/6/2023 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Trả lời kiến nghị cử tri xã Thanh An, huyện Hớn Quản.

4.16. Công văn số: 2985/CT-HKDCN ngày 28/6/2023 của Cục thuế tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

4.17. Công văn số: 1939/UBND-XV ngày 07/7/2023 của UBND huyện Lộc Ninh về việc trả lời kiến nghị của cử tri.


4.18. Công văn số: 2965/SYT-NV ngày 27/7/2023 của Sở Y tế về việc phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm nước sinh hoạt tại Lộc Ninh. 

 

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập86
  • Tháng hiện tại133,771
  • Tổng lượt truy cập3,537,031