TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV.

Chủ nhật - 07/05/2023 22:39
I. THÔNG BÁO NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI).

III. VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA UBND TỈNH VÀ CÁC SỞ BAN, NGHÀNH.

- Công văn số: 01/SNN-VP ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 09/SGTVT-HTGT ngày 4 tháng 01 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

- Công văn số: 21/UBND-KT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

-  Công văn số: 26/STTT-TTBCXB ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 31/SNV-XDCQ ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 57/STNMT-VP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

- Công văn số: 68/STC-NS ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

- Công văn số: 92/UBND-TH  ngày 13 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Lộc Ninh về việc trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Dung.

- Công văn số: 2582/SLĐTBXH-VP ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Sở Lao động và Thương binh xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.


- Công văn số: 3078/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 4259/PCBP-KD ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Công ty Điện lực tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hớn Quản, Bù Gia Mập.

- Công văn số: 26/SCT-TM ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

- Công văn số: 229/SYT-NV ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 3976/UBND-TH.

- Công văn số: 344/UBND-SX ngày 12 tháng 4 năm 2023 của UBND Thị xã Phước Long về việc trả lời kiến nghị cử tri. 

IV. VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG. 

- Báo cáo số:  708/BC-TTCP  ngày 9 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- Công văn số: 850/BYT-VPB1 ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Công văn số: 1015/BNN-KH ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Công văn số: 1158/BGDĐT-VP ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến.

- Công văn số: 1460/BTC-QLG ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Công văn số: 1583/BTNMT-PC ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.


- Công văn số: 1845/BGTVT-KCHT ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Bộ Giao thông vận về việc tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới sau kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.
 

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Tháng hiện tại95,272
  • Tổng lượt truy cập3,498,532