ĐẠI TƯỚNG TÔ LÂM: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI

Chủ nhật - 29/08/2021 22:02
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2021), Bình Phước online trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945-19-8-2021), Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần đắc lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."
 

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Trải qua các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình, xây dựng đất nước, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội Nhân dân cùng các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Công an Nhân dân Việt Nam luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Vượt qua môn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Nhân dân đã luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.


Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam - 76 năm tự hào khắc ghi

Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám lịch sử, ngay từ những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, khi vận nước “ngàn cân treo sợi tóc” cũng như trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc, tiêu biểu là khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), làm thất bại âm mưu của quân xâm lược câu kết với các đảng phái phản động tay sai nhằm lật đổ Chính phủ cách mạng vừa mới thành lập.

Đồng thời, nhanh chóng tổ chức các mặt công tác giữ vững vùng tự do, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, căn cứ kháng chiến và chiến dịch quân sự trọng yếu, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điên Biên Phủ lịch sử.

Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, trị an, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lực lượng An ninh miền Nam kiên cường đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp, các hoạt động “bình định,” “chiêu hồi” của địch; bảo vệ các phong trào cách mạng, lần lượt tiếp quản vùng giải phóng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xác định rõ: “Công an nhân dân thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc,” lực lượng Công an nhân dân tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ độc lập và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vì sự bình yên và cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân.

Gần đây, trước những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, lực lượng Công an đã quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch.

Với phương châm “chống dịch như chống giặc,” lực lượng Công an đã và đang phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy xét người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, kịp thời đề xuất phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần cùng cả nước vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Lịch sử và truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam trong 76 năm qua được tô thắm bởi máu đào của hơn 20.000 liệt sĩ, thương binh, bằng những chiến công oanh liệt, những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, dành tặng những phần thưởng cao quý.

Và quan trọng, vinh quang hơn cả chính là sự tin tưởng của Đảng, sự tin yêu của Nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Được tôi luyện, thử thách qua các cuộc chiến tranh và trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, với những chiến công nối tiếp chiến công, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng bồi đắp nên truyền thống anh hùng cách mạng của Công an nhân dân Việt Nam: Tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước và Nhân dân. Gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để công tác và chiến đấu. Đoàn kết, thống nhất; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội Nhân dân và các ngành, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công với các thế lực thù địch và tội phạm.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Thường xuyên học tập, tổng kết thực tiễn, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; vận dụng sáng tạo những thành tựu khoa học, kỹ thuật-công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu. Và nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, có nghĩa, có tình, phục vụ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân trong công tác, chiến đấu, lực lượng Công an đã thường xuyên đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Từ những hoạt động thiết thực của phong trào, mỗi chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi, gắn bó, sẵn sàng chia ngọt, sẻ bùi cùng nhân dân, được dân quý, dân thương, dân tin tưởng.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nước quân thân, vì dân phục vụ trở thành biểu tượng của cái đẹp, tính nhân văn sâu sắc, của niềm tin, sự lan tỏa trong toàn xã hội và được khắc ghi trong lòng nhân dân.


Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không quản gian khổ, hy sinh, kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; trước mắt là tập cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19; phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

 


Công an Nghệ An kiểm tra việc chấp hành quy định chống dịch theo Chỉ thị 16 của người dân

Tập trung cụ thể hóa, xác định lộ trình, bước đi phù hợp để triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ và hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 

Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” là:

Tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, những thách thức an ninh phi truyền thống.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ Công an cơ sở; chủ động tăng cường cho cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Và tăng cường nghiên cứu phát triển, ứng dụng thành tựu khoa học-kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các mặt công tác Công an, nhất là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Phối hợp chặt chẽ với Quân đội Nhân dân, với các cấp, các ngành xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là của toàn dân, phát huy cao độ ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc gian nguy theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.”

Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn tự hào về truyền thống cách mạng, vẻ vang, ý thức sâu sắc về vinh dự và trách nhiệm của mình là phải luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trước mọi gian nguy, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, bởi vì “Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình.”

Đó cũng là lý tưởng, là nguyên tắc để cán bộ, chiến sĩ Công an hôm nay viết tiếp chiến công, bồi đắp và phát huy truyền thống vẻ vang, mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân.

Tác giả bài viết: Theo nguồn - Đ.T (Đài PTTH và Báo Bình Phước)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại136,330
  • Tổng lượt truy cập3,539,590