Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tại thị xã Bình Long

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tại thị xã Bình Long

 •   29/10/2021 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 29/10/2021,Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnhlàm việc với UBND thị xã Bình Long về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham gia cùng Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bù Đăng.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bù Đăng.

 •   29/10/2021 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục kế hoạch giám sát về việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 27/10/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bù Đăng. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí là đại điện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

 •   28/10/2021 05:42:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/10/2021, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát về việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Ông Huỳnh Hữu Thiết - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
l27 10 lam viec voi UBND xa Tan Phuoc

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh

 •   27/10/2021 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2021, Đoàn số 1 của Thường trực HĐND tỉnh do ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiếp tục giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Chơn Thành

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Chơn Thành

 •   26/10/2021 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/10/2021, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh do ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Chơn Thành về giám sát việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tại thị xã Phước Long

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tại thị xã Phước Long

 •   22/10/2021 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/10/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thị xã Phước Long về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Bù Đốp, thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước thực hiện 217 tỷ 900 triệu đồng, đạt 162,6% so với dự toán điều chỉnh của HĐND tỉnh.

Bù Đốp, thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước thực hiện 217 tỷ 900 triệu đồng, đạt 162,6% so với dự toán điều chỉnh của HĐND tỉnh.

 •   19/10/2021 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 18/10/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Bù Đốp để giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
Đoàn làm việc khảo sát gian hàng 0 đồng tại xã Tân Thành - thành phố Đồng Xoài

Giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác ứng phó với tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

 •   17/09/2021 01:49:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng, đang tích cực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 08/9/2021, Đoàn giám sát 290 do đồng chí Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại 02 xã, 6 chốt kiểm soát, gặp gỡ trao đổi 02 đồng chí Bí thư Chi bộ, 02 ấp trưởng (thuộc xã Tân Thành và xã Tiến Hưng – thành phố Đồng Xoài). Ngày 13/9 Đoàn giám sát 290 làm việc với BTV Thành ủy Đồng Xoài.
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

05/TB-TĐB (thị xã Phước Long)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáu - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị xã Phước Long)

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:11

126/TB-HĐND (Bù Đăng)

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII tại xã Minh Hưng (Bù Đăng) lần 2

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 21 | lượt tải:12

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 39 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập17
 • Tháng hiện tại48,078
 • Tổng lượt truy cập480,072