CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HĐND TỈNH KHÓA IX

Thứ hai - 03/08/2020 21:50

I. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN 2037/UBND-TH NGÀY 25/6/2020 CỦA UBND TỈNH:

1. Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 47/CSSB.KH ngày 21/7/2020 của công ty Cao su Sông Bé về việc báo cáo nội dung kiến nghị của cử tri xã Minh Thành;

3. Công văn số 66/CV-CSBP ngày 29/6/2020 của công ty cao su Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

4. Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

5. Công văn số 126/BPW-KTĐT ngày 26/6/2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 221/TTr-NV2 ngày 29/6/2020 của Thanh trả tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

7. Công văn số 223/BDT-KTTH ngày 02/7/2020 của Ban dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

8. Công văn số 254/NHNN-BPH2 ngày 8/7/2020 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

9. Công văn số 461/BQLDA-KHTH ngày 30/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

10. Công văn số 562/CAT-PV01 ngày 30/6/2020 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn số 570/BHXH-VP ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

12. Công văn số 620/BQL-QHXDTNMT ngày 30/6/2020 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 2037/UBND-TH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh;

13. Công văn số 644/STP-GD&BTTP ngày 01/7/2020 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

14. Công văn số 659/STTTT-BCVTCNTT ngày 29/6/2020 của Sở Thông tin truyền thông  về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 693/UBND-TH ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 953/UBND-KT ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 1052/SNN-VP ngày 03/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 1057/SNN-VP ngày 06/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

19. Công văn số 1065/SNV-XDCQ ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 1067/SCT-NL ngày 03/7/2020 của Sở Công thương về việc trả lời kiến nghị cử tri xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành;

21. Công văn số 1109/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 30/6/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

22. Công văn số 1430/SYT-VP ngày 07/7/2020 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

23. Công văn số 1579/STNMT-VP ngày 02/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

24. Công văn số 1592/SXD-QLN ngày 01/7/2020 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

25. Công văn số 1638/BCH-TM ngày 06/7/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bù Đăng, Chơn Thành;

II. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN CỦA HĐND TỈNH

1. Công văn số 1916/SVHTTDL-DL ngày 29/7/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời và báo cáo rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

2. Công văn số 1829/STNMT-VP ngày 29/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

3. Công văn số 661/CAT-PC05 ngày 28/7/2020 của Công an tỉnh về việc làm rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

4. Công văn số 537/BQLDA-ĐHDA ngày 27/7/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Phước về việc trả lời cử tri Thống Nhất về một số nội dung liên quan đến công tác thi công dự án: nâng cấp ĐT.755 đoạn từ thị trấn Đức Phong đi Lam Sơn, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước;

5. Công văn số 1846/SXD-QLXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng về việc làm rõ nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX;

6. Công văn số 1849/BCH-CT ngày 30/7/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời theo Công văn số 198/HĐND ngày 24/7/2020 của HĐND tỉnh về cử tri Hồ Khắc Huấn;

7. Công văn số 569/BHXH-QLT ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn trích nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

8. Công văn số 575/SGTVT-VP ngày 30/6/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 1241/BCH-CT ngày 21/5/2020 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời đơn kiến nghị cử tri;

10. Công văn số 1305/SLĐTBXH-NCC ngày 27/7/2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

Tác giả bài viết: Lê Minh

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Tháng hiện tại184,743
  • Tổng lượt truy cập3,588,003