Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ năm - 19/07/2018 21:00

1. Công văn số 556/SGTVT-KHTC ngày 07/6/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp cuối năm (2017);

2. Công văn số 1011/SKHĐT-KTĐN ngày 14/6/2018 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ năm (cuối năm 2017);

3. Công văn số 149/BQLNN NGÀY 18/6/2018 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc báo cáo thực hiện những nội dung đã hứa, trả lời kiến nghị cử tri thuộc dự án Thủy lợi Phước Hòa;

4. Công văn số 163/CTDVTL ngày 5/6/2018 của Công ty dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về báo cáo các vấn đề đã hứa;

5. Công văn số 1123/SNV-XDCQ ngày 03/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 354/TA-TCCB ngày 04/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 101/VPĐP ngày 02/7/2018 của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 933/SLĐTBXH-NCC ngày 04/7/2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 430/BHXH-VP ngày 03/7/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 420/STP-BTTP ngày 04/7/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú và Lộc Ninh;

11. Công văn số 487/CAT-PV11 ngày 05/7/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

12. Công văn số 229/BPW-KTĐT ngày 05/7/2018 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 1131/BCH-PCT ngày 05/7/2018 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, TX Bình Long;

14. Công văn số 1360/SYT-NVY ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

15. Công văn số 954/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 06/7/2018 của Sở Lao động thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX;

16. Công văn số 1362/SYT-NVY ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn số 1819/UBND-TH;

17. Công văn số 1824/STC-NS ngày 06/7/2018 của sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

18. Công văn số 1828/STC-NS ngày 06/7/2018 của sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

19. Công văn số 2028/SGDĐT-GDTH ngày 06/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

20. Công văn số 2030/SGDĐT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

21. Công văn số 1421/CT-QLN ngày 06/7/2018 của Cục thuế về việc phúc đáp kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

22. Công văn số 1161/SNV-XDCQ ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

23. Công văn số 1773/STNMT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

24. Công văn số 66/LMHTX-KHHT ngày 04/7/2018 của Liên minh hợp tác xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Công văn số 1091/SCT-KH ngày 05/7/2018 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

26. Công văn số 201/TL.CTDVTL ngày 09/7/2018 của Công ty thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

27. Công văn số 1373/SYT-NVY ngày 09/7/2018 của sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo Công văn số 188/UBND-TH;

28. Công văn số 1164/SKHĐT-KTĐN ngày 06/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời kiến nghị cử tri phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài và phường Thác Mơ, thị xã Phước Long;

29. Công văn số 1090/SCT-KH ngày 05/7/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

30. Công văn số 1157/SNV-XDCQ ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

31. Công văn số 683/SGTVT-KHTC ngày 05/7/2018 của Sở Giao thông Vân tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

32. Công văn số 847/UBND-TH ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

33. Công văn số 1774/STNMT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc trả lời kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

34. Công văn số 932/SNN-VP ngày 05/7/2018 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

 

35. Công văn số 937/SNN-VP ngày 06/7/2018 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

36. Công văn số 444/STTTT-TTBCXB ngày 04/7/2018 của Sở Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

37. Công văn số 486/CAT-PV11 ngày 05/7/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

38. Công văn số 217/BQLDA-VP ngày 5/7/2018 của Ban quản lý dự án đô thị xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

39. Công văn số 169/BQLNN ngày 06/7/2018 của Ban quản lý nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1819/UBND-TH ngày 29/6/2018 và công văn 1881/UBND-TH ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh;

40. Công văn số 173/PTTH-HC ngày 03/7/2018 của Đài phát thanh truyền hình về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

41. Công văn số 1009/SLĐTBXH-NCC ngày 17/7/2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

42. Công văn số 1157/SNV-XDCQ ngày 6/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

43. Công văn số 463/UBND-TH ngày 5/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

 

44. Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

Tác giả bài viết: Lê Minh

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 161 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 139 | lượt tải:44

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại82,953
  • Tổng lượt truy cập3,486,213