Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ hai - 27/07/2015 03:33

 A. TRẢ LỜI NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công văn số 751/SKHĐT-PTKTN ngày 01/7/2015 v/v báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khóa VIII.

2. Sở Giao thông Vận tải: Công văn số 635/SGTVT-KH ngày 02/7/2015 v/v Báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 1137/STNMT-VP ngày 02/7/2015 v/v Báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo số 147/BC-SNN-VP ngày 08/7/2015 tình hình thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Công văn số 931/SLĐTBXH-VP ngày 10/7/2015 v/v Báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII.

6. Sở Công thương: Công văn số 899/SCT-QLTT ngày 30/6/2015 v/v Báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII.

7. Sở Xây dựng: Công văn số 937/SXD-KT&QHXD ngày 06/7/2015 báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII.

 B. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

1. Sở Nội vụ Công văn số 1058/SVN-HCTH ngày 10/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn số 994/SGDĐT-KHTC ngày 10/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015.

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Công văn số 1160/TTr-SVHTTDL ngày 16/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri.

4. Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 14/7/2015 báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước giữa năm 2015.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường Công văn số 1244/STNMT-VP ngày 17/72015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015.

6. Sở Công Thương Công văn số 999/SCT-ĐN ngày 20/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư Công văn số 806/SKHĐT-PTN ngày 14/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri, trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015, theo Công văn số 2143/UBND-KTTH ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh.

8. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Công văn số 401/CV-BVĐK ngày 09/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri.

9. Đài phát thanh và Truyền hình Công văn số 227/PTTH-HC ngày 14/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

10. Công ty Điện lực Bình Phước Công văn số 1404/PCBP-KHKT ngày 15/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư Công văn số 806/SKHĐT-PTN ngày 14/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015, theo Công văn 2143/UBND-KTTH ngày 08/7/2015.

12. Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Công văn số 244/BQL-VQG ngày 20/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

13. Công an tỉnh Công văn số 538/CAT-PV11 ngày 17/7/2015 về việc yêu cầu trả lời kiến nghị của cử tri.

 14. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Công văn số 499/CSĐP-KH ngày 13/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri.

15. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú Công văn số 3203/UBND-VP ngày 17/7/2015 về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2143/UBND-KTTH ngày 08/7/2015.

16. Sở Giao thông Vận tải Công văn số 706/SGTVT-KH ngày 17/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015.

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 1150/SNN-VP ngày 21/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh năm 2015.

18. Ban quản lý Khu kinh tế Công văn số 409/BQL-QHXDTN ngày 20/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 988/SLĐTBXH-VP ngày 21/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

20. Bảo hiểm xã hội tỉnh Công văn số 342/BHXH-PT ngày 21/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

21. Công ty Điện lực Bình Phước Công văn số 1405/PCBP-KHKT ngày 15/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng phú - Bình Phước.

22. Sở Y tế Công văn số 1179/SYT-NVY ngày 21/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015.

23. Sở Tài Chính Công văn số 2210/STC-NS ngày 22/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2015.

24. Tòa án nhân dân tỉnh Công văn số 177/CV-TA ngày 20/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri. 

 C. TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ ĐẠI BIỂU

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 1152/SNN-VP ngày 21/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường Công văn số 1263/STNMT-VP ngày 21/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

3. Sở Giao thông Vận tải Công văn số 716/SGTVT-KH ngày 21/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh. 

4. Sở Nội vụ Công văn số 1149/SNV-HCTH ngày 22/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Công ty Điện lực Bình Phước Công văn số 1467/PCBP-KHKT ngày 21/7/2015 về việc trả lời kiến nghị cử tri huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

6. Sở Y tế Công văn số 1174/SYT-NVY ngày 21/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

7. Sở Tư pháp Công văn số 548/STP-BTTP ngày 22/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu khu vực thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập. 

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội công văn số 997/SLĐTBXH-VP ngày 22/7/2015 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

D. CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP

1. Sở Công thương công văn số 1002/SCT-KC ngày 20/7/2015 về việc trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo 157/BC-SNN-VP ngày 21/7/2015 trả lời chất vấn tịa kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII.

3. Sở Y tế Công văn số 1183/SYT-NVY ngày 21/7/2015 về việc trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. 

 

 

 

Tác giả bài viết: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Tháng hiện tại95,195
  • Tổng lượt truy cập3,498,455