Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

Chủ nhật - 10/04/2016 23:05

 1. Công văn số 144/NHCS-KHTD ngày 17/02/2016 của Ngân hàng chính sách xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

2. Công văn số 189/CAT-PV11 ngày 14/3/2016 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

3. Công văn số 129/BHXH-GĐYT ngày 22/3/2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

4. Công văn số 24/TA-TCCB ngày 17/02/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

5. Công văn số 0547/PCBP-KHKT ngày 23/3/2016 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Bù Đốp, Phú Riềng, Đồng Phú;

6. Công văn số 163/STP-BTTP ngày 10/3/2016 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Phú Riềng;

7. Công văn số 363/SXD-KT&QH ngày 10/3/2016 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

8. Công văn số 541/CT-TCCB ngày 25/3/2016 của Cục thuế về việc phúc đáp công văn của UBND tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 88/NHNN-BPH5 ngày 28/3/2016 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

10. Công văn số 585/STNMT-VP ngày 30/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn 461/UBND-KTTH;

11. Công văn số 244/CAT-PV11 ngày 24/3/2016 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

12. Công văn số 400/SNV-XDCQ ngày 11/3/2016 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 396/SCT-KH ngày 21/3/2016 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

14. Công văn số 363/SXD-KT&QH ngày 10/3/2016 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 0505/PCBP-KHKT ngày 18/3/2016 về việc trả lời kiến nghị cử tri xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;

16. Công văn số 376/SLĐTBXH-VP ngày 30/3/2016 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 568/SYT-NVY ngày 29/3/2016 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 90/BDT-KHTH ngày 31/3/2016 của Ban Dân tộc về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

19. Công văn số 419/SNN-VP ngày 30/3/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 654/SVHTTDL-TDTT ngày 31/3/2016 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

21. Công văn số 413/UBND-VP ngày 01/4/2016 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời kiến nghị của cử tri theo Công văn số 416/UBND-KTTH ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh;

22. Công văn số 332/GTVT-KH ngày 30/3/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

23. Công văn số 38/BC-UBND ngày 01/4/2016 của UBND huyện Bù Đăng báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

24. Công văn số 319/BCHQS ngày 10/3/2016 của Bộ chỉ huy quân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

25. Công văn số 394/CSBL-HCQT ngày 20/6/2016 của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long về việc phúc đáp công văn số 1412/UBND-KTTH của UBND tỉnh;

26. Công Văn số 2495/SGDĐT-VP ngày 29/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

27. Công văn số 121/BQL-QHXDTN ngày 14/02/2016 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến của cử tri;

28.Công văn số 328/BQL-QHXDTN ngày 23/5/2016 của Ban quản lý khu kinh tế về việc phúc đạp Công văn số 386/UBND-TH ngày 26/4/2016 của UBND huyện Lộc Ninh;

29. Công văn số 536/UBND-TH ngày 14/5/2016 của UBND huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của UBND tỉnh;

30. Công văn số 683/GTVT-KHTC ngày 17/6/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII;

31. Công văn số 185/BDT-CS ngày 10/6/2016 của Ban Dân tộc tỉnh về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

32. Công văn số 1290/STNMT-VP ngày 28/6/2016 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

33. Công văn số 1099/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/6/2016 của Sở Xây dựng về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

34. Công văn số 997/SCT-TM ngày 20/6/2016 của Sở Công thương về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

35. Công văn số 127/BC-SNN-VP ngày 15/6/2016 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII.

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 163 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 178 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại99,471
  • Tổng lượt truy cập3,502,731