Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ năm - 20/07/2017 20:58

 Trả lời những vấn đề đã hứa


1. Công văn số 1214/SNN-VP ngày 15/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo những vấn đề đã hứa.

2. Công văn số 1308/SXD-KT&VLXD ngày 19/6/2017 của Sở Xây dựng về việc báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh.

3. Công văn số 1293/SYT-TCCB ngày 16/6/2017 của Sở Y tế về việc báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

4. Công văn số 1348/STNMT-VP ngày 20/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

5. Công văn số 312/VNPT-BP-KTĐT ngày 19/6/2017 của Viễn thông Bình Phước về việc báo cáo Công văn 1945/UBND-KTTH;

6. Công văn sô 398/BQL-QHXD ngày 20/6/2017 của Ban quản lý khu kinh tế về việc thực hiện giao 1.640 ha phía Đông Quốc lộ 13 thuộc xã Lộc Hoad về cho UBND huyện Lộc Ninh quản lý và xem xét cấp GCN QSD đất cho người dân.

7. Công văn số 1973/STC-NS ngày 20/6/2017 của Sở Tài chính về báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3.

8. Công văn số 721/SGTVT-KHTC ngày 19/6/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

9. Công văn số 1061/SKHĐT-KTĐN ngày 21/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba.

10. Công văn số 519/CAT-PC64 ngày 20/6/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh


1. Công văn số 327/BHXH-QLT ngày 02/6/2017 của Bảo Hiểm xã hội về việc báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

2. Công văn số 634/SGTVT-KHTC ngày 29/5/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

3. Báo cáo số 781/BC-SCT ngày 30/5/2017 của Sở Công thương về việc trả giải trình chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

4. Công văn số 1118/STNMT-VP ngày 24/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

5. Công văn số 337/STTTT-TTBCXB ngày 24/5/2017 của Sở Thông tin truyền thông về việc trả lời ý kiến chất vấn của cử tri.

6. Công văn số 1612/STC-NS ngày 26/5/2017 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

7. Công văn số 1142/SYT-NVY ngày 29/5/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

8. Công văn số 689/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/5/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

9. Công văn số 18/BPWACO-KTĐT ngày 24/5/2017 của Công ty cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

 Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri


1. Công văn số 1159/SKHĐT-TH ngày 04/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Công văn số 1392/SNV-XDCQ ngày 05/7/2017 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Công văn số 59/BQLDA-KTTĐ ngày 03/7/2017 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Công văn số 1504/SXD-KT&VLXD ngày 06/7/2017 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

5. Công văn số 819/SGTVT-KHTC ngày 07/7/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

6. Công văn số 1342/SNN-VP ngày 07/7/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

7. Công văn số 1499/STNMT-VP ngày 10/7/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 2284/STC-NS ngày 7/7/2017 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 1626/BC-SVHTTDL ngày 06/7/2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 1021/SCT-KH ngày 05/7/2017 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

11. Công văn số 452/STTTT-BCVT ngày 06/7/2017 của Sở Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 1456/SYT-NVY ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 965/SLĐTBXH-VP ngày 07/7/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

14. Báo cáo số 69/VC-BQL ngày 07/7/2017 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

15. Công văn số 87/B.QLDA-KTTĐ ngày 06/7/2017 của Ban quản lý dự án ĐTXDCCT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;.

16. Công văn số 574/CAT-PV11 ngày 6/7/2017 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

17. Công văn số 275/T.Tr-NV4 ngày 07/7/2017 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Công văn số 133/CTDVTL ngày 07/7/2017 của Công ty TNHH MTV DVTL Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

19. Công văn số 503/BHXH-VP ngày 07/7/2017 của Bảo Hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

20. Công văn số 567/BVĐK-KHTH ngày 10/7/2017 của Bệnh viện tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

21. Công văn số 478/NHCS-KTNB ngày 05/7/2017 của Ngân hàng chính sách tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

22. Công văn số 34/BPWACO-KTĐT ngày 06/7/2017 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

23. Công văn số 83/CV-TA ngày 03/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

24. Công văn số 503/CTHADS-NV ngày 06/7/2017 của CỤc thi hành án dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

Giải trình ý kiến của tổ đại biểu

1. Công văn số 2257/STC-NS ngày 05/7/2017 của Sở Tài chính về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

2. Báo cáo số 79/BC-BDT ngày 07/7/2017 của Ban Dân tộc về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 123/VPĐP ngày 06/7/2017 của Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới về việc tiếp thu giải trình ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

4. Công văn số 1343/SNN-VP ngày 07/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

5. Công văn số 35/BPWACO-KTĐT ngày 07/7/2017 của Công ty Cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến của cử tri

6. Công văn số 1496/STNMT-VP ngày 07/7/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

Tác giả bài viết: Lê Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 163 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 178 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Tháng hiện tại99,891
  • Tổng lượt truy cập3,503,151