Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ ba - 23/07/2019 21:30

A. TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN SỐ 1697/UBND-TH NGÀY 20/6/2019 CỦA UBND TỈNH

1. Công văn số 944/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 469/STTTTT-PTIT ngày 27/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 325/BQLDA-KHTH ngày 27/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung công văn số 1697/UBND-TH ngày 20/6/2019;

4. Công văn số 1301/SDXD-QLN ngày 27/6/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 1560/STC-NS ngày 26/6/2019 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 1839/SGDĐT-VP ngày 28/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 1116/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 1222/SLĐTBXH-NCC ngày 27/6/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số 1038/SKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2019  của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 470/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

11. Công văn số 1362/STNMT-VP ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 513/BQL-TNMT ngày 27/6/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 457/BHXH-VP ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

14. Công văn số 513/BQL-TNMT ngày ngày 27/6/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

15. Công văn số 1088/BCH-TM ngày 02/7/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 1419/UBND-TH ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

17. Công văn số 495/CAT-PV01 ngày 28/6/2019 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

18. Công văn số 337/BPW-KTĐT ngày 30/7/2019 cúa Công ty cổ phần cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

19. Công văn số 141/CTDVTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

20. Công văn số 482/STP-HCTP ngày 24/6/2019 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

 

21. Công văn Công văn số 350/T.Tr-NV2 ngày 23/7/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

B. TRẢ LỜI THEO CÔNG VĂN SỐ 1750/UBND-TH NGÀY 25/6/2019 CỦA UBND TỈNH

1. Công văn số 414/CTHADS-NV ngày 26/6/2019 của Cục thi hành án dân sự về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

2. Công văn số 946/SNN-VP ngày 27/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

3. Công văn số 327/BQLDA-KHTH ngày 24/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung Công vă số 1750/UBND-TH ngày 25/6/2019;

4. Công văn số 315/T.Tr-NV3 ngày 28/6/2019 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời kiến nghị của đại biều HĐND tỉnh;

5. Công văn số 1110/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

6. Công văn số 1964/SGDĐT-VP ngày 01/7/2019 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 1341/SLĐTBXH-VP ngày 28/6/2019 của Sở lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri;

8. Công văn số 1128/UBND-KT ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

9. Công văn số 1740/PCBP-KG&VP ngày 28/6/2019 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước;

10. Công văn số 1351/STNMT-VP ngày 27/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

11. Công văn số 471/SGTVT-KHTC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh;

12. Công văn số 1026/SCT-QLN ngày 02/7/2019 của Sở Công thương về việc giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh;

13. Công văn số 1059/SKHĐT-ĐTG ngày 01/7/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp;

14. Công văn số 1006/SCT-TM ngày 28/6/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

C. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA:

1. Báo cáo số 139/BC-BQLDA ngày 20/6/2019 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng về việc tình hình thực hiện những vấn đề đã hứa tài kỳ họp thứ bảy (cuối năm 2018);

D. TRẢ LỜI CÁC VĂN BẢN KHÁC

1. Công văn số 141/CTDVTL ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

2. Công văn số 1287/SYT-NV ngày 28/7/2019 của Sở Y tế về việc trả lời kiến nghị cử tri;

3. Công văn số 1088/BCH-TM ngày 02/7/2019 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1111/SNV-XDCQ ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ;

 

Tác giả bài viết: Lê Minh

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:88

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Tháng hiện tại128,695
  • Tổng lượt truy cập3,531,955