Các Văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ ba - 22/12/2015 04:00

 A. TRẢ LỜI NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÃ HỨA

 - 652/BQL-VP ngày 23/11/2015 của Ban Quản lý khu kinh tế báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII.

- 2053/SNN-VP ngày 25/11/2015 của Sở Nông nghiệp báo cáo những vấn đề đã hứa.

- 1240/SGTVT-KH ngày 27/11/2015 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII.

- 2065/SYT-NVY ngày 01/12/2015 của Sở Y tế về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII.

- 1705/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2015 cảu sở Lao động Thương binh và xã hội về việc báo cáo thực hiện những điều đã hứa tài kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII;

- 

 B. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

- 352/PTTH-KT ngày 03/12/2015 của Đài phát thanh và truyền hình về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 1748/SLĐTBXH-VP ngày 07/12/2015 của Sở Lao động thương binh xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; 

- 1923/SGDĐT-VP ngày 07/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 1720/BCH-CT ngày 07/12/2015 cảu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; 

- 3610/STC-TCDN ngày 04/12/2015 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 86/CTN-KH.KD  ngày 04/12/2015 của Công ty Cấp thoát nước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 1280/SGTVT-KH ngày 04/12/2015 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 1748/SCT-TM  ngày 04/12/2015 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 2328/STNMT-TTr  ngày 04/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi ngff về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 2134/SNV-VP ngày 02/12/2015 của sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 2116/SNN-VP ngày 03/12/2015 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 2079/SYT-NVY ngày 03/12/2015 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

- 160/BC-UBND ngày 04/12/2015 của UBND huyện Bù Gia Mập báo cáo nguyên nhân chậm triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ thủ hưởng Dự án 33;

- 1964/SXD-KT&QHXD ngày 02/12/2015 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 985/CAT-PV11 ngày 04/12/2015 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 1536/SKHĐT-PTKTN ngày 02/12/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 3705/UBND-KTTH ngày 25/11/2015 cảu UBND tỉnh;
- 529/CT-TC-HC Công ty TNHHMTV xây dựng Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; 

 

 C. TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ ĐẠI BIỂU

- 990/CAT-PV11 ngày 07/12/2015 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

- 1747/SLĐTBXH-VP ngày 07/12/2015 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- 488/MTTQ-BTT ngày 04/12/2015 của UBMTTQ Việt nam tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- 1922/SGDĐT-KHTC ngày 07/12/2015 cảu Sở Giáo dục và đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- 1979/SXD-HTKT&PTĐT ngày 04/12/2015 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- 126/BC-BDT ngày 03/12/2015 cảu Ban Dân tộc giải trình các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

- 1271/SGTVT-KH ngày 04/12/2015 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- 2118/SNN-Vp ngày 03/12/2015 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- 1542/SKHĐT-TH ngày 02/12/2015 cảu Sở Kế hoạch và đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- 2317/STNMT-VP ngày 03/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo công văn 3742/UBND-KTTH ngày 30/11/2015;

- 4162/UBND-NC ngày 03/12/2015 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời kiến nghị của tổ đại biểu khu vực thị xã Đồng Xoài và huyện Chơn Thành;

- 3599/STC-NS ngày 04/12/2015 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

 

D. CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP

 - 2117/SNN-VP ngày 03/12/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh. 

- 3598/STC-NS ngày 04/12/2015 của Sở Tài Chính về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn và phân công lãnh đạo trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh.  

- 1980/SXD-HTKT&PTĐT ngày 04/12/2015 của Sở Xây dựng về nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh.  

-1270/SGTVT-KH ngày 04/12/2015 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh.   

- 2079/SYT-KHTC ngày 07/12/2015 của Sở Y tế về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh.  

- 1749/SLĐTBXH-VP ngày 07/12/2015 của Sở Lao động Thương binh và xã hội trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh;

- 435/BDT-CSDT ngày 04/12/2015 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh;

- 1290/SGTVT-KH ngày 08/12/2015 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh; 


Tác giả bài viết: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Tháng hiện tại153,424
  • Tổng lượt truy cập3,556,684