NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH (KỲ HỌP THỨ 6 KHÓA X, NĂM 2022)

Thứ sáu - 22/07/2022 04:13
 

STT

TÊN NGHỊ QUYẾT

TẢI VỀ

01

Nghị Quyết số: 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ một số Điều của Quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết Số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

04/2022/NQ-HĐND

02

Nghị Quyết số: 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và điều chỉnh tên, diện tích các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước thông qua tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021.

05/2022/NQ-HĐND

03

Nghị Quyết số: 06/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

06/2022/NQ-HĐND

04

Nghị Quyết số: 07/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.

07/2022/NQ-HĐND

05

Nghị Quyết số: 08/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

08/2022/NQ-HĐND

06

Nghị Quyết số: 09/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đọa 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

09/2022/NQ-HĐND

07

Nghị Quyết số: 10/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

10/2022/NQ-HĐND

08

Nghị Quyết số: 11/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

11/2022/NQ-HĐND

09

Nghị Quyết số: 12/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

12/2022/NQ-HĐND

10

Nghị Quyết số: 13/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

13/2022/NQ-HĐND

11

Nghị Quyết số: 14/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

14/2022/NQ-HĐND
 

12

Nghị Quyết số: 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

15/2022/NQ-HĐND
 

13

Nghị Quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

08/NQ-HĐND

14

Nghị Quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022, tỉnh Bình Phước.

09/NQ-HĐND

15

Nghị Quyết số: 10/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

10/NQ-HĐND

16

Nghị Quyết số: 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

11/NQ-HĐND

17

Nghị Quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022.

12/NQ-HĐND

18

Nghị Quyết số: 13/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

13/NQ-HĐND

19

Nghị Quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

14/NQ-HĐND

20

Nghị Quyết số: 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

15/2022/NQ-HĐND

21

Nghị Quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.

16/NQ-HĐND

22

Nghị Quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập khu khố Phú Tân và ấp Sóc Du thuộc phường An Lộc, thị xã Bình Long.

17/NQ-HĐND

Nguồn tin: TTDN

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:10

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Tháng hiện tại153,544
  • Tổng lượt truy cập3,556,804