Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X

Thứ hai - 20/12/2021 03:10
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết sau:
STT Tên Nghị quyết Tải về
1 Nghị quyết số: 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương. 31/NQ-HĐND
2 Nghị quyết số: 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công cuối năm 2021. 32/NQ-HĐND
3 Nghị quyết số: 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022, tỉnh Bình Phước. 33/NQ-HĐND
4 Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2020. 34/NQ-HĐND
5 Nghị quyết số: 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. 35/NQ-HĐND
6 Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022. 36/NQ-HĐND
7 Nghị quyết số: 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 37/NQ-HĐND
8 Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 38/NQ-HĐND
9 Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2022. 39/NQ-HĐND
10 Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030. 40/NQ-HĐND
11 Nghị quyết số: 15/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Bình Phước. 15/2021/NQ-HĐND
12 Nghị quyết số: 16/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh BP. 16/2021/NQ-HĐND
13 Nghị quyết số: 17/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 17/2021/NQ-HĐND
14 Nghị quyết số: 18/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh Bình Phước. 18/2021/NQ-HĐND
15 Nghị quyết số: 19/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 19/2021/NQ-HĐND
16 Nghị quyết số: 20/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước 20/2021/NQ-HĐND
17 Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh BP ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh. 21/2021/NQ-HĐND
18 Nghị quyết số: 22/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 22/2021/NQ-HĐND
19 Nghị quyết số: 23/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh BP áp dụng cho năm học 2021-2022. 23/2021/NQ-HĐND
20 Nghị quyết số: 24/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 24/2021/NQ-HĐND
21 Nghị quyết số: 25/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 25/2021/NQ-HĐND
22 Nghị quyết số: 26/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 26/2021/NQ-HĐND
23 Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 27/2021/NQ-HĐND
24 Nghị quyết số: 28/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồ dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh BP được ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh Bình Phước. 28/2021/NQ-HĐND
25 Nghị quyết số: 29/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 26/2002/NQ-HĐND ngày 17/01/2002 của HĐND tỉnh về chủ trương huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng lưới điện hạ thế trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 29/2021/NQ-HĐND
26 Nghị quyết số: 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ nghị quyết số 11/206/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự tuyển đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 30/2021/NQ-HĐND

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Tháng hiện tại153,154
  • Tổng lượt truy cập3,556,414