Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Thứ năm - 07/03/2024 22:32
Sáng ngày 07 - 3 - 2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
   Hội nghị diễn ra trong một buổi sáng dưới hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội, đồng thời kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm đưa Luật, Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

   Tham dự và chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

   Cùng dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Dự Hội nghị còn có đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương...

Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc 1
Toàn cảnh điểm cầu Bình Phước

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang chủ trì tại điểu cầu Bình Phước. Tham dự tại điểm cầu có đại biểu Quốc hội Vũ Ngọc Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Chung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành liên quan.

Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc 2
Các vị đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang, Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung tham dự tại điểm cầu Bình Phước

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ tiếp nối thành công của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và nhiệm vụ được giao, Hội nghị lần này là để Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện và các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện luật, nghị quyết.

Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị


   Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Hội nghị sẽ tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu của 09 luật và 10 nghị quyết. Hội nghị sẽ nghe 2 báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, chủ yếu trong việc triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; Báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Hội nghị cũng sẽ nghe một số báo cáo tham luận về công tác chuẩn bị giám sát và một số nội dung thuộc trách nhiệm các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các luật, nghị quyết.

Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc 4
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc 5
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang báo cáo việc tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5

Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc 6
Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc 7
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành tham dự tại điểm cầu Bình Phước.


Ảnh ĐBQH họp Hội nghị toàn quốc 8
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Hội nghị


   Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tiếp theo Hội nghị toàn quốc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV lần thứ nhất được tổ chức thành công vào 9 - 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm rõ Hội nghị lần này nhằm thực hiện kết luận của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất, thực hiện cho được chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, đảm bảo cho hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng, nghiêm minh. Tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9 -11 - 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán, đảm bảo thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

   Chủ tịch Quốc hội cho biết điểm khác của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất là Hội nghị lần này đã được tổ chức sớm hơn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội kết hợp với trực tuyến kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của 1.147 đại biểu tham dự tại điểm cầu trung ương và địa phương. Hội nghị đã nghe hai báo cáo trung tâm và quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đầy đủ và khái quát, thống kê cụ thể hơn 400 nội dung chi tiết gắn với từng cơ quan và thời hạn để quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết cho thấy trách nhiệm, kì công của các cơ quan.

   Điểm lại những nội dung chính của Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ qua tình hình thực tế và báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và các tham luận tại Hội nghị cho thấy đã có chuyển biến tích cực trong công tác triển khai luật, nghị quyết, nhất là sau thành công của Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất. Các cơ quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là sức ép về mặt tiến độ, phạm vi, khối lượng công việc để nỗ lực khẩn trương sớm triển khai thi hành luật, nghị quyết.

 

Tác giả bài viết: Quốc Khánh.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Tháng hiện tại185,194
  • Tổng lượt truy cập3,588,454