Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ nhật - 29/10/2023 21:45
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 6, sáng 27-10-2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp
toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

   Theo đó, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thảo luận tại Hội trường một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lê tấn tới
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

   Phát biểu gợi ý một số nội dung trọng tâm thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, các vị ĐBQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (đã có 144 lượt ý kiến phát biểu: 125 ý kiến tại tổ và 19 ý kiến tại Hội trường). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đã được báo cáo UBTVQH tại Phiên họp thứ 25 (tháng 8-2023), trình Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ 4 (tháng 8-2023) và gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan theo quy định. So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, dự thảo Luật đã được chỉnh lý có 34 điều (tăng 03 điều do bổ sung 01 Điều về giải thích từ ngữ và tách Điều quy định về bố trí lực lượng, chức danh, công nhận chức danh, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thành 03 điều luật riêng). Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đạt được sự đồng thuận giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến về các nội dung trọng tâm trong báo cáo cũng như các vấn đề khác các đại biểu quan tâm.

Đoàn Bình Phước
Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự phiên họp

   Phát biểu thảo luận tại Hội trường, các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đồng tình với việc ban hành dự án Luật này nhằm thể chế hóa Hiến pháp, phù hợp với sự phát triển của kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong luật hiện hành, tuy nhiên để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội thông qua, các vị đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến góp ý như: cần đơn giản hóa các quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn, trình tự, thủ tục tuyển chọn; dự thảo Luật chưa quy định việc kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố; cân nhắc quy định độ tuổi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cần điều chỉnh nội dung giải thích từ ngữ “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”; không nên mở rộng phạm vi điều chỉnh dự thảo luật; cần bổ sung “quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” trong phạm vi điều chỉnh; còn nhiều hạn chế, tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; quy định rõ hơn vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cần chú trọng đề cao tiêu chuẩn chất lượng với các cá nhân tham gia lực lượng; cần bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; đề nghị không quy định quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cần có quy định để kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; không nên mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật đối với các tổ chức tự nguyện khác; làm rõ hơn nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi tham gia hỗ trợ công an cấp xã; cần bổ sung quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở do chính quyền cấp xã trực tiếp quản lý; làm rõ nhiệm vụ nào là thực hiện, nhiệm vụ nào là hỗ trợ; cần cân nhắc kỹ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, nội dung luật…


Tô lâm
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số vấn đề 

   Phát biểu giải trình vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, qua tổng hợp ý kiến đại biểu từ Kỳ họp thứ 5 đến nay cho thấy, đa số ý kiến nhất trí và sự cần thiết ban hành luật nhất trí với nhiều nội dung của luật do Chính phủ trình. Về các nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo giải trình, tiếp thu chỉnh lý trong hồ sơ dự thảo luật. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tại phiên thảo luận này, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến vào nhiều nội dung như: tên gọi, phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, việc xây dựng bố trí lực lượng đảm bảo các điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, về tổ bảo vệ an ninh, công tác chỉ đạo, quan hệ của các lực lượng này và trách nhiệm của các lực lượng phối hợp chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của lực lượng bảo vệ trị an ở cơ sở, quan hệ giữa lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở với các tổ chức bảo vệ dân phố dân phòng hiện nay, bảo đảm ngân sách và các phương tiện hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, tiêu chuẩn nghĩa vụ trách nhiệm của người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thẩm tra nghiên cứu tiếp thu các ý kiến các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật đảm bảo hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật văn bản để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Trần Quang Phương
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận phiên thảo luận

   Phát biểu kết luận nội dung thảo luận về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, đã có 27 ý kiến phát biểu, 1 ý kiến tranh luận; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, các ý kiến phát biểu sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở… Qua thảo luận cho thấy, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo trong việc phối hợp để tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Hội nghị đại biểu chuyên trách và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đa số đại biểu Quốc hội tán thành với các nội dung của dự thảo luật được tiếp thu, chỉnh lý và cho rằng dự thảo luật được ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bảo vệ trật tự, an ninh ở cơ sở. Một số vấn đề được đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, chỉnh lý để hoàn thiện hiện dự thảo theo đúng quy trình như: tên gọi, phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; rà soát về vị trí, chức năng của lực lượng; nghiên cứu bổ sung nghĩa vụ, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; rà soát về nguyên tắc tổ chức, hoạt động và các mối quan hệ công tác; tiêu chuẩn tuyển chọn và bố trí lực lượng… Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh khẩn trương chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên họp hôm nay để hoàn thiện dự thảo Luật đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nội quy Kỳ họp…

   Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ và thảo luận ở tổ về: việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

 

Tác giả bài viết: Minh Huy.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại95,269
  • Tổng lượt truy cập3,498,529