Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ

Thứ sáu - 05/07/2024 05:29
Trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X. HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn, 7 lượt đại biểu đã tham gia chất vấn thêm đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những tháng đầu năm đạt thấp, trong khi các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2024 và cả nhiệm kỳ rất lớn; về công tác phòng tránh đuối nước và xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Các cá nhân trả lời chất vấn đã nghiêm túc, thẳng thắn trả lời các câu hỏi của đại biểu liên quan đến chức năng quản lý của ngành, nêu rõ trách nhiệm cá nhân và giải pháp khắc phục. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã đáp ứng yêu cầu. 

tần tuệ hiên hop 15
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại kỳ thứ 15, HĐND tỉnh khóa X

GĐ SNN 1
Ông Phạm Thụy Luân Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

NGUYỄN TIẾN TÂN 4 7
TRỊNH THỊ HÒA 1
NGUYỄN NGỌC LƯƠNG 2
Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu chất vấn tại kỳ họp 

GĐ SLĐ 2
Ông Phùng Hiệp Quốc Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã có bài phát biểu đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, có thể thấy rằng mặc dù tình hình chung có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng với nỗ lực của lãnh đạo tỉnh và người dân, doanh nghiệp, đã tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực, đúng hướng; kỷ cương, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đang từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. UBND tỉnh sẽ phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới để từng bước giảm thiểu tác động của những khó khăn, thách thức. Chủ tịch UBND tỉnh đã tích cực, thể hiện sự chủ động thông tin thêm đối với nhiều vấn đề quan tâm của Ban HĐND, đại biểu HĐND và cử tri quan tâm tại kỳ họp lần này như: Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng mắc, bất cập;  giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm đạt rất thấp hoặc chưa thực hiện giải ngân; tình hình đời sống hiện nay của 2.256 hộ đồng bào DTTS thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý nhà nước và thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng một số dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết; tình hình các trại heo, nhà máy hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường, tình hình cấp Giấy chứng nhận đối với đất tách khỏi lâm phần đạt thấp, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 chậm, ảnh hưởng đến việc thu ngân sách của cấp huyện; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ) đã gây ảnh hưởng, khó khăn đến cuộc sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; việc sắp xếp đơn vị hành chính,.. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như phân tích những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với vai trò là người đứng đầu, Chủ tịch UBND tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đó là: (1)Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh năm 2024. (2)Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời và chống thất thu thuế. Đối với số thu tiền sử dụng đất, các Sở, ngành phải tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đấu giá các dự án sử dụng đất. Trong điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chi phù hợp với tiến độ thu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ chi lương, bảo hiểm, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó đặc biệt chú trọng hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư cho 02 dự án cao tốc, để khởi công đoạn 7,1km cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành trong 6 tháng cuối năm 2024 và khởi công cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành trong năm 2025. (3) Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương có liên quan phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Phước tháo gỡ các khó khăn, sớm hoàn thành đưa vào vận hành các dự án lưới điện 110kV và trung hạ thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng để thực hiện thành công các chủ trương, định hướng và các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và những năm tới. Tiếp tục rà soát, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện các giải pháp giảm thiểu những tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực quy hoạch bô xít. (4) Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ quan, đơn vị, địa phương ở các huyện, xã thực hiện sắp xếp địa giới hành chính. (5) Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo đủ thuốc và vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh; các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc điều trị bệnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa Bình Phước. (6) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; theo dõi, nắm sát, nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”; hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính, chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm, công tác phối hợp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc.

   Để giúp UBND tỉnh hoàn thành kế hoạch mục tiêu của năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ các đại biểu HĐND tỉnh. Tập thể UBND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, có giải pháp để tổ chức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh thông qua; nghiêm túc rà soát, bổ sung kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2024 của ngành, địa phương mình và triển khai thực hiện ngay nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2024. 

 

Tác giả bài viết: Phương Lâm.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Tháng hiện tại152,835
  • Tổng lượt truy cập3,556,095