Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười Hai, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ hai - 20/07/2020 22:48

 Công văn số:1588/STNMT-VP ngày 03/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh

- Công văn số: 461/BQLDA-KHTH ngày 30/6/2020 của Ban Quản Lý Dự án về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung CV 3037/UBND-TH 25/6/2020 

- Công văn số: 1592/SXD-QLN  ngày 01/7/2020 của Sở Xây Dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

- Công văn số: 1109/SLĐTBXH- QLLVXH ngày 30/6/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công văn số: 221/TTT-NV2 ngày 29/6/2020 của Thanh Tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

- Công văn số: 1579/STNMT-VP ngày 02/7/2020 của Sở  Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số 224/TTR-NV2 ngày 03/7/2020 của Thanh tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

- Công văn số: 1624/SXD-QLN ngày 03/7/2020 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 464/BQLDA-KHTH ngày 02/7/2020 của Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh theo nội dung Công văn số 2046/UBND-TH ngày 26/6/2020;

- Công văn số: 1140/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 03/7/2020 của Sở Lao động và Thương binh xã hội về việc giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 1067/SCT-QLNL ngày 03/7/2020 của Sở Công thương về việc trả lời kiến nghị cử tri xã Minh hưng, huyện Chơn Thành;

- Công văn số: 1052/SNN-VP ngày 03/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc chuyển trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 562/CAT-PV01 ngày 30/6/2020 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số; 210/CTDVTL ngày 06/7/2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về sửa chữa Trạm Bơm xã Đăng Hà;

- Công văn số: 1057/SNN-VP ngày 06/7/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc trả lời kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 1638/BCH-TM ngày 06/7/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bù Đăng, Chơn Thành;

- Công văn số: 223/BDT-KHTH ngày 02/7/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 585/SGTVT-VP ngày 01/7/2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 627/BQL-QHXDTNMT ngày 02/7/2020 của Ban Quản lý khu Kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh theo Công văn số 2064/UBND-TH ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh; 

- Công văn số: 1115/SNV-XDCQCTTN ngày 01/7/2020 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 1637/SVHTTDL-DL ngày 02/7/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đăng về kế hoạch phát trển ngành du lịch;

- Công văn số: 226/BDT-CSDT ngày 03/7/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

 - Công văn số: 2430/SYT-VP ngày 07/7/2020 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 1300/SXD-QLXD ngày 03/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh trả lời kiến nghị cử tri theo CV số 122/HĐND ngày 19/3/2020 của HĐND tỉnh;

- Công văn số: 1341/SXD-QLN.QH ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Công văn số: 2431/SYT-VP ngày 07/7/2020 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

- Công văn số: 66/CV-CSBP ngày 29/6/2020 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 1241/BCH-CT ngày 21/5/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước về việc trả lời đơn kiến nghị cử tri.

- Công văn số: 620/BQL-QHXDTNMT ngày 30/6/2020 của Ban quản lý khu Kinh tế về việc trả lời ý kiến cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2037/UBND-TH.

- Công văn số: 1065/SNV-XDCQ ngày 26/6/2020 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 659/STTTT-BCVTCNTT ngày 29/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 384/STNMT-VP ngày 27/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn 371/UBND-TH.

- Công văn số: 644/STP-GD&BTTP ngày 01/7/2020 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Công văn số: 126/BC-UBND ngày 02/7/2020 của Uỷ ban nhân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 2037/UBND-TH ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh.

Công văn số: 209/BC-UBND ngày 01/7/2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã Phước Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 52/BDT-KHTH ngày 03/03/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 92/BQLDA-KHTH ngày 27/2/2020 của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 145/BQL-QHXD-TNMT ngày 27/2/2020 của Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 464/PCBP-KTTT&PC ngày 28/2/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 498/SGDĐT-VP ngày 28/2/2020 của Sở Giáo Dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 256/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 280/SLĐTBXH-VP ngày 27/2/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 385/STNMT-VP ngày 27/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn 407/UBND-TH.

- Công văn số: 575/SGTVT-VP ngày 30/6/2020 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


- Công văn số: 2430/SYT-VP ngày 07/7/2020 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


- Công văn số: 570/BHXH-VP ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 569/BHXH-QLT ngày 16/7/2020 của Bảo hiểm xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

05/TB-TĐB (thị xã Phước Long)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáu - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị xã Phước Long)

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:11

126/TB-HĐND (Bù Đăng)

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII tại xã Minh Hưng (Bù Đăng) lần 2

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 21 | lượt tải:12

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 39 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại48,144
  • Tổng lượt truy cập480,138