CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Thứ bảy - 28/08/2021 09:04

 


Triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 18/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ hai.
Tham gia hội nghị có các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, lãnh đạo các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử.

Công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng tiến độ theo luật định

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo quy định về bầu cử, tại phiên họp lần này, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ cho ý kiến về những vấn đề để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Cụ thể: Hội đồng bầu cử quốc gia cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Cho ý kiến về dự kiến chương trình, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhấn mạnh các nội dung xem xét tại phiên họp lần này là rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các thành viên Hội đồng bầu cửu quốc gia tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, Tờ trình, các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo chi tiết về các nội dung.
 
2021 01 20 001
Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ 2
Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kể từ Phiên họp thứ nhất, Hội đồng bầu cử quốc gia đã chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các công việc chuẩn bị bầu cử, đồng thời chỉ đạo các Tiểu ban thuộc Hội đồng bầu cử quốc gia và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia khẩn trương hoàn thiện tổ chức, thống nhất chương trình, cách thức hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.
 
Đối với việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, triển khai Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xác định công tác ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến ngày 14/01/2021, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng được các cơ quan hữu quan tích cực triển khai như việc xây dựng chuyên trang Hội đồng bầu cử quốc gia trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội; xây dựng dự thảo Quy chế cung cấp thông tin và quản trị trang thông tin của Hội đồng bầu cử quốc gia; xây dựng Đề án tổ chức Trung tâm báo chí bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai nghiêm túc, đồng bộ để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Tại các địa phương, việc thành lập Ủy ban bầu cử ở địa phương đang được các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai theo thời gian luật định.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử
 
2021 01 20 002
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - Chánh Văn phòng
Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử và dự kiến nhiệm vụ
trong thời gian tới của Hội đồng bầu cử quốc gia

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong thời gian tới, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện:

Một là, tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 21/01/2021).

Hai là, hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử.

Ba là, thông qua Nghị quyết dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bốn là, chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương (Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Năm là, chỉ đạo việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử và lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáu là, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Bảy là, triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành chuyên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tám là, triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử.

Chín là, phối hợp tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về Kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến hội nghị được tổ chức vào ngày 21/01/2021 theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Hội nghị sẽ phổ biến Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; phổ biến Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; giới thiệu Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời thảo luận, trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử.

Hội đồng bầu cử quốc gia thông qua Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã nghe Trưởng các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban An ninh - Trật tự và Y tế, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo báo cáo bổ sung kết quả hoạt động của Tiểu ban thời gian qua.
 
2021 01 20 003
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng báo cáo bổ sung hoạt động của Tiểu ban Nhân sự 
Thảo luận về các nội dung của phiên họp, các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia cơ bản tán thành về dự thảo báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử và cho rằng công việc đang được các cơ quan chủ động, tích cực triển khai bảo đảm đúng tiến độ theo quy định của pháp luật. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng cơ bản tán thành với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời đề nghị chú trọng công tác phối hợp triển khai, công tác thông tin tuyên tuyền.

Tại phiên họp, sau khi nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với 100% thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia tham gia biểu quyết tán thành.
 
2021 01 20 004
Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về việc ban hành
Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, từ Phiên họp thứ nhất đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã triển khai công việc theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại phiên họp này, với tinh thần tích cực, khẩn trương, trao đổi thẳng thắn, Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao báo cáo về các công việc đã triển khai từ sau Phiên họp thứ nhất và dự kiến chương trình làm việc tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, văn bản, về chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; tiếp tục tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia và các Tiểu ban đôn đốc, theo dõi việc triển khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đảm bảo đúng tiến độ.

Hội đồng bầu cử quốc gia thảo luận và nhất trí về dự kiến hội nghị trực tuyến toàn quốc  triển khai công tác bầu cử; đề nghị các cơ quan hữu quan được phân công khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công hội nghị.
 
2021 01 20 005
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên họp
Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhất trí thông qua Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử khẩn trương hoàn thiện văn bản, bảo đảm chất lượng văn bản để trình kí ban hành, kịp phổ biến tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử vào ngày 21/01 tới./.
Tác giả bài viết: Theo nguồn - Bảo Yến - Minh Thành (Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại153,298
  • Tổng lượt truy cập3,556,558