CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI, ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Chủ nhật - 29/08/2021 01:06
Suốt chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội đã luôn đồng hành cùng dân tộc, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong mọi hoàn cảnh, Quốc hội đều hoàn thành trọng trách là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân với những đóng góp to lớn, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.
14 khóa Quốc hội là một quá trình liên tục, kế thừa và phát triển, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Nhân dịp đầu xuân mới, kỷ niệm75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam và cùng nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với nhiều dấu ấn đổi mới trong hoạt động được cử tri và nhân dân đánh giá cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam cuộc trò chuyện đầu xuân.
 Phỏng viên: Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với phương châm hoạt động “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước” với những đổi mới mạnh mẽ trong các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Với tư cách là Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, xin Chủ tịch chia sẻ những cảm xúc về dấu ấn nhiệm kỳ này?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV sắp sửa kết thúc. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua có thể nhận thấy Quốc hội khóa XIV đã đạt được những thành tựu khá toàn diện từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng đến ngoại giao nghị viện, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần 35 năm đổi mới.

Trong đó, công tác lập pháp của Quốc hội đã chú trọng thể chế hóa đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, tạo ra những điểm đột phá cho quá trình phát triển.

Hoạt động giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tiếp tục có nhiều đổi mới, đi sâu vào nhiều vấn đề lớn, gai góc, bất cập, bao trùm các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động quản lý của Nhà nước.

Hoạt động ngoại giao nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, thể hiện rõ vai trò là thành viên chủ động, tích cực, là đối tác tin cậy và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, với việc đổi mới phương thức hoạt động, Quốc hội đã có bước chuyển mạnh mẽ từ Quốc hội “tham luận” sang Quốc hội “tranh luận”; cùng với việc tăng cường ứng dụng công nghệ - thông tin đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội.

Với những thành tựu đó, cảm xúc chung của các đại biểu Quốc hội là tự hào với những đóng góp của mình vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của Quốc hội, của đất nước, hoàn thành tốt vai trò là người đại biểu của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, cũng rút ra những bài học kinh nghiệm để Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục nghiên cứu, kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
 
Phóng viên: Những thành tựu to lớn của chặng đường vẻ vang 75 năm thành lập và phát triển của Quốc hội Việt Nam là nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa. Thưa Chủ tịch Quốc hội, những bài học kinh nghiệm nào được rút ra để Quốc hội hoàn thành trọng trách là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Trải qua 75 năm phát triển với 14 nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội, đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá được rút ra trong quá trình tổ chức hoạt động của Quốc hội. Những bài học đó tiếp tục được kết thừa, phát huy và được khẳng định thêm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, trong đó có những kinh nghiệm nổi bật đó là:

Thứ nhất, phải quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân là nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Quốc hội có nhiệm vụ quan trọnglà thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và đảm bảo đi vào cuộc sống. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội đã tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy trí tuệ đại biểu, nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội.

Thứ hai, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ dân là yêu cầu để hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội hoàn thành trọng trách được nhân dân ủy thác. Các đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân là cơ sở để bảo đảm Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, bám sát đời sống kinh tế - xã hội và hợp lòng dân.

Thứ ba, tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân là động lực quan trọng tạo nên sức mạnh để Quốc hội đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ. Đây là cơ sở để Quốc hội vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình hoạt động của mình.

Thứ tư, việc phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo là cơ sở để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, những thành tựu nổi bật, như: chuyển đổi “Quốc hội tham luận” thành “Quốc hội tranh luận”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động và chủ động thích ứng trước tình hình dịch bệnh v.v… là những kết quả điển hình của quá trình đổi mới, sáng tạo của Quốc hội. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống của 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam các khóa tiếp theo sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm của các khóa Quốc hội trước đây để không ngừng đổi mới, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội! Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc sức khoẻ Chủ tịch Quốc hội!


Tác giả bài viết: Theo nguồn - Hải Yến - Bùi Hùng (Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Tháng hiện tại133,595
  • Tổng lượt truy cập3,536,855