Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

 •   19/06/2020 03:48:37 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 18/6/2020, Ban dân tộc của HĐND tỉnh do Ông Điểu Điều – Trưởng Ban, làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tại Ngân hành chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước và Ban Dân tộc tỉnh. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban KTNS của HĐND tỉnh.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết

 •   17/06/2020 03:19:12 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Sáng 16/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa IX.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Phú

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Phú

 •   17/06/2020 03:09:42 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/6/2020, Ban dân tộc của HĐND tỉnh do Ông Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Đồng Phú về kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Ban Thẩm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực dân tộc

 •   16/06/2020 05:11:04 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá IX, ngày 15/6/2020, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp Ban thông qua thẩm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực dân tộc và Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020; kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020; kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ

 •   14/06/2020 08:44:46 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/6/2020, Đoàn làm việc của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công - TUV, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020; kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh năm 2020 và công tác xây dựng các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh năm 2020 và công tác xây dựng các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.

 •   13/06/2020 08:49:42 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11/6/2020, Đoàn làm việc của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công - TUV, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh năm 2020 và công tác xây dựng các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế về tình hình thu NSNN 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng và dự toán điều chỉnh năm 2020

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế về tình hình thu NSNN 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng và dự toán điều chỉnh năm 2020

 •   09/06/2020 05:13:50 AM
 •   Đã xem: 3762
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/6/2020, Đoàn làm việc của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công - TUV, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thuế về tình hình thu ngân sách nhà nước 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020. Tham gia Đoàn làm việc có ông Trần Ngọc Trai – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước, Cục Thống kê
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tại UBND thị xã Bình Long

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tại UBND thị xã Bình Long

 •   08/06/2020 03:11:04 AM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 05/6/2020, tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Công – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND thị xã Bình Long để giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tại UBND huyện Bù Đăng

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tại UBND huyện Bù Đăng

 •   03/06/2020 04:06:53 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 03/6/2020, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Đăng, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Công – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND huyện Bù Đăng để giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Khoa học và công nghệ, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Khoa học và công nghệ, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 •   31/05/2020 11:22:45 PM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2020, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công - TUV, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để giám sát việc thực hiện Luật Khoa học và công nghệ, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ. Tham gia cùng đoàn giám sát có các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách, đại điện UBMTTQVN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Hội Nông dân tỉnh.
Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 •   26/05/2020 12:15:21 PM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/5/2020, tại Hội trường huyện Đồng Phú, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của một số công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của một số công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

 •   17/05/2020 10:59:16 PM
 •   Đã xem: 523
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 99/KH-HĐND ngày 24/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 15/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Trần Ngọc Trai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để giám sát công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản của một số công trình trên địa bàn tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 •   15/05/2020 05:10:08 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Công - TUV, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài để giám sát công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản của một số công trình trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách, lãnh đạo Sở Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh.
Ban văn hóa – xã hội của HĐND tỉnh giám sát về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại huyện Lộc Ninh

Ban văn hóa – xã hội của HĐND tỉnh giám sát về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại huyện Lộc Ninh

 •   06/05/2020 09:51:25 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 05/5/2020, Đoàn giám sát của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh do ông Vũ Thanh Ngữ – Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại huyện Lộc Ninh. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh.
Ban kinh tế - ngân sách giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 •   29/04/2020 03:44:51 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/4/2020, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công - TUV, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục thế tỉnh để giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thường trực HĐND tỉnh thông qua kết quả giám sát về Chương trình phát triển nhà ở.

Thường trực HĐND tỉnh thông qua kết quả giám sát về Chương trình phát triển nhà ở.

 •   26/04/2020 10:48:59 PM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/4/2020, tại phòng họp C trụ sở HĐND tỉnh, ông Trần Ngọc Trai – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phạm Công – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh để thông qua báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ mười hai (giữa năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ mười hai (giữa năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX

 •   23/04/2020 03:41:50 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX, chiều ngày 22/4/2020, tại trụ sở HĐND tỉnh, bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười hai (giữa năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.
HĐND tỉnh Bình Phước, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười một (bất thường) để kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND và quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương.

HĐND tỉnh Bình Phước, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười một (bất thường) để kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND và quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương.

 •   23/03/2020 05:15:09 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 23/3/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND và quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương.
Ban kinh tế - ngân sách tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười một (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX.

Ban kinh tế - ngân sách tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười một (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX.

 •   20/03/2020 12:29:41 PM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 19/3/2020, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp toàn thể các thành viên Ban để tiến hành thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết về sửa đổi Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh và dự thảo nghị quyết thông qua quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.

Các tin khác

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

05/TB-TĐB (thị xã Phước Long)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáu - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị xã Phước Long)

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:11

126/TB-HĐND (Bù Đăng)

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII tại xã Minh Hưng (Bù Đăng) lần 2

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:12

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 39 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Tháng hiện tại46,722
 • Tổng lượt truy cập478,716