HOC NQ 10 2022

Triển khai Nghị quyết của bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ

 •   22/10/2022 11:41:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23-10-2022, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đầu cầu trực tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.
Đảng viên, quần chúng Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tại điểm cầu của Văn phòng

Chi bộ tổ chức cho Đảng viên, quần chúng dự Hội nghị trực tuyến về triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.

 •   18/05/2022 06:04:00 AM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18-5-2022, thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 11-5-2022 của Tỉnh ủy, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Chi bộ (khối Văn phòng) tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-01-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đồng chí đảng viên là lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng dự tại điểm cầu trung tâm Hội nghị Trường Chính trị.
Hội nghị trực tuyến chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và khen thưởng điển hình trong học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

Hội nghị trực tuyến chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và khen thưởng điển hình trong học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

 •   18/05/2022 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 17-5-2022, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề với nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng con người mới – những vấn đề văn hóa đặt ra trong tình hình hiện nay” kết hợp khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

 •   29/04/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 1088
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 29 - 4 - 2022, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Hội nghị về nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới”.

Kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Cách mạng tháng Tám và bài học về thời cơ trong phòng, chống dịch

 •   31/08/2021 11:53:00 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và đầy sáng tạo của Đảng ta. Cùng với đó, tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của nhân dân, không chấp nhận kiếp sống nô lệ, lầm than, một lòng theo Đảng, quyết vùng lên giành độc lập, tự do. Tuy nhiên, một nguyên nhân hết sức cơ bản, đó là thời cơ. Đảng ta đã nhận thức đúng thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 •   18/05/2018 05:17:16 AM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay (17/5), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác; và trao giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2018.

Làm theo Bác ở xã nông thôn mới

 •   28/03/2018 05:00:24 AM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
BP - Là xã trung tâm huyện Bù Gia Mập, nhưng đời sống người dân Phú Nghĩa còn rất nhiều khó khăn, nhất là ở những thôn đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Từ những mô hình cụ thể, cách làm sáng tạo trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động của từng cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng khởi sắc.

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển ở địa phương, cơ quan, đơn vị

 •   22/03/2018 09:35:22 PM
 •   Đã xem: 5875
 •   Phản hồi: 0
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII vừa ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu:

Nội dung cơ bản của đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   10/11/2014 08:02:03 PM
 •   Đã xem: 31638
 •   Phản hồi: 1
Hồ Chí Minh là một người thầy, một nhà giáo dục vĩ đại. Cả cuộc đời, Người đã giáo dục, đào tạo biết bao thế hệ cán bộ, những chiến sĩ ưu tú cho cách mạng. Theo Người, nhân cách con người bao gồm cả đức và tài, trong đó đức là gốc, tài là quan trọng. Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà được hình thành và phát triển, củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.
Những cách làm hay của Thị ủy Đồng Xoài trong thực hiện Chỉ thị 03

Những cách làm hay của Thị ủy Đồng Xoài trong thực hiện Chỉ thị 03

 •   11/09/2014 11:36:17 PM
 •   Đã xem: 2128
 •   Phản hồi: 0
Với những cách làm hay, gắn thực hiện Chỉ thị 03 với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và tạo môi trường thi đua để cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm nêu gương, việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Đồng Xoài đã trở nên rộng khắp và đạt hiệu quả cao
Đảng bộ và nhân dân xã Thành Tâm làm theo Bác

Đảng bộ và nhân dân xã Thành Tâm làm theo Bác

 •   02/07/2014 10:45:39 PM
 •   Đã xem: 1434
 •   Phản hồi: 0
BP - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 3 năm qua, Đảng bộ xã Thành Tâm (Chơn Thành) đã tạo được chuyển biến quan trọng cả về nhận thức, việc làm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ việc làm theo Bác xuất hiện nhiều mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

 •   19/03/2014 03:22:41 AM
 •   Đã xem: 2181
 •   Phản hồi: 2
(KHTĐ) - Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 93/BC-HĐND

Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HDDND tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 23/03/2023

lượt xem: 51 | lượt tải:21

Số: 33/BC-ĐĐBQH

Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 15/03/2023

lượt xem: 48 | lượt tải:17

Số: 29/BC-ĐĐBQH

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2023

lượt xem: 51 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
 • Đang truy cập13
 • Tháng hiện tại1,624
 • Tổng lượt truy cập1,228,613