Nghị quyết kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân tỉnh khoá IX

Thứ năm - 19/12/2019 02:02
STT Tên nghị quyết  Tải về
1 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 11/NQ-HĐND
2 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 12/NQ-HĐND
3 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 13/NQ-HĐND
4 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Bầu chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 14/NQ-HĐND
5 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 15/NQ-HĐND
6 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Bầu Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 16/NQ-HĐND
7 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 17/NQ-HĐND
8 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 18/NQ-HĐND
9 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 Về việc Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 19/NQ-HĐND
10 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT 20/NQ-HĐND
11 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 21/NQ-HĐND
12 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc thuận chủ trương quy hoạch đất phát triển khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Phước. 22/NQ-HĐND
13 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc thuận chủ trương quy hoạch và phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2020 23/NQ-HĐND
14 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc thành lập 05 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình phước 24/NQ-HĐND
15 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc tổ chức, xây dựng đại hội dân quân thường trực luân phiên tập trung tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước 25/NQ-HĐND
16 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020. 26/NQ-HĐND
17 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 27/NQ-HĐND
18 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018 28/NQ-HĐND
19 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 29/NQ-HĐND
20 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 tỉnh Bình Phước 30/NQ-HĐND
 
21 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 16/2019/NQ-HĐND
22 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước 17/2019/NQ-HĐND
23 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc ban hành quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 18/2019/NQ-HĐND
24 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước 19/2019/NQ-HĐND
25 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Bãi bỏ nghị quyết số 103/1999/NQ-HĐND ngày 14/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học 20/2019/NQ-HĐND
26 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2019-2020 21/2019/NQ-HĐND
27 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 22/2019/NQ-HĐND
28 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 23/2019/NQ-HĐND
29 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước 24/2019/NQ-HĐND
30 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Về việc phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 25/2019/NQ-HĐND
31 Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất  đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước 26/2019/NQ-HĐND
32 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước 27/2019/NQ-HĐND
33 Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 Thông qua mức chi hỗ trợ cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước 28/2019/NQ-HĐND
 

Tác giả bài viết: TH

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Tháng hiện tại184,773
  • Tổng lượt truy cập3,588,033