Nghị quyết kỳ họp thứ mười Hai, HĐND tỉnh khóa IX

Chủ nhật - 19/07/2020 23:44
 
STT Tên Nghị quyết Tải về
1 Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích,ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 02/2020/NQ-HĐND
2 Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh. 03/2020/NQ-HĐND
3 Nghị quyết số: 04/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh tên các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục dích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh BP. 04/2020/NQ-HĐND
4 Nghị quyết số: 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh BP. 05/2020/NQ-HĐND
5 Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc sửa đổi một số Điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan,tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh. 06/2020/NQ-HĐND
6 Nghị quyết số: 07/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc điều chỉnh phụ lục danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh. 07/2020/NQ-HĐND
7 Nghị quyết số: 08/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Bình Phước. 08/2020/NQ-HĐND
8 Nghị quyết số: 09/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc ban hành chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025. 09/2020/NQ-HĐND
9 Nghị quyết số: 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh BP từ năm 2020-2021 đến năm 2024-2025. 10/2020/NQ-HĐND
10 Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 11/2020/NQ-HĐND
11 Nghị quyết số: 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh áp dụng cho năm học 2020-2021. 12/2020/NQ-HĐND
12 Nghị quyết số: 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2020-2025. 13/2020/NQ-HĐND
13 Nghị quyết số: 14/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 14/2020/NQ-HĐND
14 Nghị quyết số: 15/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự án toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 15/2020/NQ-HĐND
15 Nghị quyết số: 16/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024. 16/2020/NQ-HĐND
16 Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 11/NQ-HĐND
17 Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020. 13/NQ-HĐND
18 Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020. 12/NQ-HĐND
19 Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND  ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 14/NQ/HĐND
20 Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021. 15/NQ-HĐND
21 Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. 16/NQ/HĐND
22 Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 17/NQ/HĐND
23 Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 18/NQ-HĐND
24 Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung cục bộ mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bình phước giai đoạn năm 2020-2025, định hướng phát triển đến năm 2030. 19/NQ-HĐND
25 Nghị quyết số: 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc bổ sung thành lập 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020 trong nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước. 20/NQ-HĐND
26 Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020. 21/NQ-HĐND
27 Nghị quyết số: 22/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc sáp nhập một số thôn, ấp để thành lập thôn, ấp "mới" ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản. 22/NQ-HĐND
28 Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về việc bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 23/NQ-HĐND
29 Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐNĐ tỉnh về dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Bình Phước. 24/NQ-HĐND
 
 

Tác giả bài viết: T.H

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Tháng hiện tại136,435
  • Tổng lượt truy cập3,539,695