CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ HAI (CHUYÊN ĐỀ), HĐND KHÓA X

Thứ năm - 16/09/2021 03:00
​CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ hai (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Buổi sáng, ngày 28/9/2021)
 
                    * Thời gian làm việc: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
 
1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.  

2. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. 

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

4. HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh (đề nghị đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp).


4.1. Các tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp.

- Tờ trình số 260/TTr-HĐND ngày 06/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 và năm 2022. 

- Tờ trình số 269/TTr-HĐND ngày 14/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước. 

4.2. Các tờ trình do UBND tỉnh trình kỳ họp.

- Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Bình phước giai đoạn 2021-2025; 

- Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước. 

- Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do, đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

4.3. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về lĩnh vực kinh tế, ngân sách. 

4.4. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

4.5. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về lĩnh vực pháp chế. 

5. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

- Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do, đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.  

- Báo cáo số 274/BC-HĐND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnhV/v tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh đối với dự thảo "Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước".

- Báo cáo số 275/BC-HĐND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh đối với dự thảo: "Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước".

- Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh đối với dự thảo: "nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại các Trung tâm Điều hành thông minh thuộc tỉnh Bình Phước". 

 
6. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

- Dự thảo nghị quyết Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Phước. 

- Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 và năm 2022.

- Dự thảo nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025. 

- Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo Nghị quyết: Quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước.

- Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 
7. HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Dự thảo nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách trích ngang nhân sự.

 
8. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

9. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

 

Tác giả bài viết: DNTT

Nguồn tin: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Tháng hiện tại184,631
  • Tổng lượt truy cập3,587,891