Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2024.

Thứ năm - 11/01/2024 22:35
   Chiều ngày 11-01-2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Tấn Hải – UVBTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Điểu Huỳnh Sang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn ĐBQH tỉnh; ông Huỳnh Hữu Thiết – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  

HNCBCC7
Toàn cảnh Hội Nghị cán bộ, công chức và người lao động văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước năm 2024

   Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bà Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 2024. Ngoài ra, Hội nghị đã nghe báo cáo công khai tài chính năm 2023, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Hội nghị đã thực hiện thủ tục Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm: Ông Nguyễn Văn Nguyện, ông La Văn Trường và ông Mai Anh Nam.

HNCBCC5
Bà Đào Thị Triển -  Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bày báo cáo tại hội nghị


   Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Chi bộ Văn phòng; sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả mà HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã đạt được trong năm 2023, cụ thể:

   Trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh: đã tham mưu tổ chức 04 Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 05 dự án luật, gửi văn bản xin ý kiến góp ý đối với 27 dự án luật khác. Tại các kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 56 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và tại nghị trường Quốc hội về các dự án Luật và 33 văn bản đóng góp ý kiến đối với các dự án luật gửi Văn phòng Quốc hội xem xét, tổng hợp; tổ chức giám sát 03 chuyên đề, 01 đợt khảo sát. Qua đó, đã đề xuất 36 kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan và 27 kiến nghị gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan; tham gia 03 buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh với 17 lượt công dân và tiếp 20 lượt công dân tại trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh; tham dự các kỳ họp bất thường (lần thứ 2, thứ 3, thứ 4) và các kỳ họp thứ 5, thứ 6 của Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 56 lượt đại biểu tham gia phát biểu, trong đó: 30 lượt phát biểu tại Tổ, 20 lượt phát biểu tại Hội trường. Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc tham gia phát biểu tại nghị trường về những vấn đề lớn của tỉnh.

   Trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh: đã tham mưu tổ chức thành công 4 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp thường lệ để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền, thông qua 71 nghị quyết (36 nghị quyết cá biệt và 35 nghị quyết quy phạm pháp luật). Tại các kỳ họp, đã chất vấn trực tiếp đối với Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin -Truyền thông. Chất vấn trả lời bằng văn bản đối với Giám đốc các sở: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công an tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch giám sát theo quy định; Thường trực HĐND tỉnh thực hiện 05 đợt giám sát, khảo sát; các Ban HĐND tỉnh thực hiện 32 đợt giám sát, khảo sát. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 04 đợt (trước và sau kỳ họp giữa năm 2023 và kỳ họp cuối năm 2023); tổng hợp ban hành văn bản chuyển 256 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đề nghị xem xét, giải quyết; tổ chức 11 buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và tiếp 18 đợt công dân tại trụ sở làm việc; tiếp nhận 124 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân, trong đó chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 32 đơn, hướng dẫn 43 đơn, lưu 49 đơn theo quy định.

   Tập thể lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tập thể cán bộ, công chức cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc; duy trì và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách của CBCC, người lao động...

   Kết quả các phong trào thi đua năm 2023: Văn phòng được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, 01 phòng được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 05 cán bộ, công chức được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 01 công chức được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

   Tại Hội nghị, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; đồng thời, đề xuất, kiến nghị đối với Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH  và HĐND tỉnh quan tâm một số nội dung, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.


nguyễn tấn hải
Ông Nguyễn Tấn Hải – UVBTVTU,  Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


   Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Hải – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt được trong năm 2023; đồng thời, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, giúp việc, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm; trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời đề nghị cán bộ, công chức cơ quan tích cực, chủ động trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. Công đoàn cơ quan phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan.

   Tiếp đó, Hội nghị tiến hành nội dung công bố các quyết định thi đua, khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

HNCBCC6
Ông Nguyễn Tấn Hải – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023
HNCBCC2
HNCBCC3
HNCBCC4

Ông Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao Giấy khen của Chánh Văn phòng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2023
 

Tác giả bài viết: La Văn Trường.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 32 | lượt tải:15

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Tháng hiện tại89,147
  • Tổng lượt truy cập3,007,461