Tập trung giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh đã đề ra.

Thứ năm - 18/01/2024 21:45
 Chiều ngày 18-01-2023, tại Tòa nhà Trung tâm, Trường Chính trị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh do bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Huỳnh Hữu Thiết - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và sơ kết hoạt động của HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Tấn Hải (2)
UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hải báo cáo sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo tổ chức, hoạt động của UBND tỉnh, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 củaThường trực HĐND, UBND tỉnh. Xem phóng sự về hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng thời, dành thời gian để Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban KTNS HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài, Phước Long, Bù Đốp, Bù Đăng phát biểu tham luận về: Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND; Nâng cao chất lượng hoạt động giải trình, chất vấn; Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND. 

Trần Tuyết Minh (2)
UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh trình bày báo cáo tổ chức, hoạt động của UBND tỉnh; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2026
 
   Nhìn lại nửa nhiệm kỳ 2021 - 2026, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND các cấp đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tổ chức 228 kỳ họp chuyên đề, 38 kỳ họp đột xuất; ban hành 5.782 nghị quyết. Tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 201 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị kỹ, đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. HĐND các cấp cũng tổ chức 1.954 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp và chuyển 17.383 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND và các cơ quan liên quan đề nghị xem xét, giải quyết, trên 90% các ý kiến, kiến nghị cử tri được UBND các cấp và các ngành chức năng xem xét, trả lời. Tổ chức 5.336 buổi tiếp với 6.892 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 2.268 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

đại diên mặt trận
Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tham luận tại Hội nghị sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp

IMG 0504 (1)
Bù đốp
đồng xoài
Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trình bày tham luận tại Hội nghị
 
sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp

 
   Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động mạnh của đại dịch Covid-19, nhưng đã đạt được kết quả tích cực, nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ở mức khá (8,03%), riêng năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,34%, đứng thứ 11 cả nước và đứng đầu khu vực Đông Nam bộ; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 93 triệu đồng/người. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường tiếp tục được quan tâm, các chính sách hỗ trợ người dân được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số đạt kết quả tích cực, cải thiện thứ hạng đáng kể qua từng năm. Cổng dịch vụ công của tỉnh đến thời điểm hiện nay đã tích hợp 1.442 dịch vụ công kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, xếp thứ 07/63 tỉnh, thành phố. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại được quan tâm, mở rộng. Những kết quả đạt được nửa đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cơ sở quan trọng, tạo tiền đề để HĐND các cấp tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và cử tri trong tỉnh. 
 
quang cảnh HN sơ kết
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết sơ kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp
 
   Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, định hướng để HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong đó, thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND các cấp. Tập trung giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đã đề ra.
 
   Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các luật và văn bản hướng dẫn hoạt động của HĐND; thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, chính sách về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Thường trực HĐND các cấp thực hiện tốt báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cùng cấp trong nghị quyết của HĐND. Chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND theo đúng quy định của pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND; chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND; chất lượng giám sát, thực hiện chuẩn hóa quy trình giám sát, nâng cao chất lượng kiến nghị sau giám sát, chất lượng các phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Quan tâm, thực hiện công tác quy hoạch đại biểu HĐND chuyên trách, sớm xây dựng cơ cấu, phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định, thể hiện rõ vai trò của HĐND trong việc chuẩn bị nhân sự cho HĐND khóa mới. UBND tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động số 17-CT/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra,..

 

Tác giả bài viết: Phương Lâm.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Chương trình

Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 88 | lượt tải:25

KH: 300/KH-ĐĐBQH

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước năm 2023

Thời gian đăng: 08/01/2024

lượt xem: 102 | lượt tải:20

QĐ: 301/QĐ-ĐĐBQH

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023" trê

Thời gian đăng: 08/01/2024

lượt xem: 120 | lượt tải:15
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Tháng hiện tại136,157
  • Tổng lượt truy cập2,730,116