Lịch làm việc Tuần 26/2024/HĐND

Thứ sáu - 21/06/2024 23:44
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 26 (Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 29/06/2024)

 
THỨ HAI (ngày 24/06)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trao đổi giữa HĐND tỉnh Bình Phước và Hội đồng tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc.
 Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước; Tổ phục vụ, hậu cần, phiên dịch; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
( Theo Kế hoạch số 170/KH-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh)
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh:
+ 15 giờ 00, Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 24/2024, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
+ 15 giờ 30 - 16 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2024, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
+ 16 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 19 (phiên họp chuyên đề), tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 19 (phiên họp chuyên đề).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Laí xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban dân tộc HĐND tỉnh để cho ý kiến góp ý đối với các nội dung thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HD9ND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 25/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin, Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban pháp chế HĐND tỉnh để thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư Pháp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3.Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hằng năm trên địa bàn tỉnh (2019-2023).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban pháp chế để thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Bình Long, UBND thị xã Chơn Thành, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 26/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban văn hóa - xã hội thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp Ban văn hóa - xã hội thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy Viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Đăng lần thứ IV năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2024.
Thời gian, địa điểm:14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 27/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 14 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phần khác theo Giấy mời số 203/GM-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
THỨ SÁU (ngày 28/06)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh;  đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa  năm 2024 (kỳ họp thứ 15), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký: đ/c Nguyễn Văn Nguyện -Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 15), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều- Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 15), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
4. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 15), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký:  đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở UBND tỉnh.
 5. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 15), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng khách - trụ sở Đoàn ĐBQH và
 
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
THỨ BẢY (ngày 29/06)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ.
Thời gian, địa điểm: tại Bệnh viện Thống Nhất, số 1 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Tháng hiện tại153,349
  • Tổng lượt truy cập3,556,609