Lịch làm việc Tuần 20/2024/HĐND

Chủ nhật - 12/05/2024 04:10
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 20 (Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 17/05/2024)

THỨ HAI (ngày 13/05)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 13 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phần khác theo Giấy mời số 121/GM-HĐND  ngày 02 tháng 05  năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (cùng dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị chuyên đề “Tuyên truyền và lấy ý kiến xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường A - Công an tỉnh.
THỨ BA (ngày 14/05)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 15/05)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ tỉnh ủy, phiên thứ 11/2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029 và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
5. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống, Nghề đan gùi và Nghề dệt thổ cầm của người S’tiêng tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
6. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Văn phòng trên địa bàn Quân khu 7 lần thứ X/2024
Thời gian, địa điểm:  (từ ngày 15/5 đến 17/5), tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 16/05)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 17/05)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 00: dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 tỉnh Bình Phước, tại Đường D1, KCN Becamex Bình Phước phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành.
+ 09 giờ 15: dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, tại Hội trường lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 15, tại Hội trường lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Công tác dân vận của Đảng” Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Tháng hiện tại95,138
  • Tổng lượt truy cập3,498,398