Lịch làm việc Tuần 12/2024/HĐND

Chủ nhật - 17/03/2024 20:57
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 12 (Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024)

 
THỨ HAI (ngày 18/03)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến -  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 94 năm 2024.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 25/02 đến ngày 05/4/2024, tại Học viện Quốc phòng, số 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Quản lý nhà nước về tôn giáo Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 15, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
4. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự trực tuyến hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến -  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự trực tuyến hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 19/03)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh  dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại trụ sở UBND tỉnh.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024 (theo Kế hoạch số 20/KH-UBMT-BTT ngày 06/3/2024 của UBMTTQVN tỉnh).
Thời gian, địa điểm: (Buổi sáng từ 8 giờ 00, buổi chiều từ 14 giờ 00), tại trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực HĐND huyện Bù Đăng, Ban pháp chế HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Chơn Thành, tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 20/03)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục trên địa bàn tỉnh.
Thành phần:
Đoàn 1: Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh (Trưởng đoàn 1); đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa - TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng; đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước; đ/c Nguyễn Thị Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Đoàn 2: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh (Trưởng Đoàn 2) và Các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thanh Thuyên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài (khi đoàn đến làm việc tại địa phương).
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30 - 09 giờ 15: Đoàn 1 khảo sát tại Trường mầm non Hoa Ngọc Lan (khu dân cư Hữu Phúc, Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú); Đoàn 2 khảo sát tại Trường mầm non Thái Dương (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú).
+ 09 giờ 30: Giám sát tại UBND huyện Đồng Phú.
+ 13 giờ 30 - 15 giờ 15: Đoàn 1 khảo sát tại  Trường mầm non Công viên Quốc Tế (xã TânThành, thành phố Đồng Xoài); Đoàn 2 khảo sát tại Trường mầm non Thần Đồng (phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài).
+ 15 giờ 30: Đoàn giám sát tại UBND thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (S’tiêng, M’nông, Khmer) trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND, Ban dân tộc HĐND huyện Lộc Ninh và Bù Gia Mập (khi Đoàn làm việc với địa phương); lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30 - 09 giờ 00, Đoàn giám sát đi khảo sát và làm việc với UBND xã của huyện Lộc Ninh (do UBND huyện Lộc Ninh chọn)
+ 09 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Lộc Ninh, tại trụ sở UBND xã (nơi Đoàn giám sát đi khảo sát).
+ 13 giờ 30 -14 giờ 30, Đoàn giám sát đi khảo sát và làm việc với UBND xã của huyện Bù Gia Mập (do UBND huyện Bù Gia Mập chọn)
+ 14 giờ 30, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập, tại trụ sở UBND xã (nơi Đoàn giám sát đi khảo sát).
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Hớn Quản, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Hớn Quản.
Phương tiện: Thuê ngoài.
THỨ NĂM (ngày 21/03)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2024).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (S’tiêng, M’nông, Khmer) trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Phước Long, tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Phước Long.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3.  Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 22/03)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự chương trình  kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước lần thứ VIII năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Sân Lễ hội - Khu bảo tồn văn hóa Dân tộc S’Tiêng Sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại136,295
  • Tổng lượt truy cập3,539,555