Lịch làm việc Tuần 09/2024/HĐND

Chủ nhật - 25/02/2024 20:05
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 09 (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024)

 
THỨ HAI (ngày 26/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham giá Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 94 năm 2024.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 25/02 đến ngày 05/4/2024, tại Học viện Quốc phòng, số 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
THỨ BA (ngày 27/02)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự làm việc với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh về tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2024. Cùng dự: Đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng HCTCQT; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công tác Quốc hội; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh -  Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin - Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng  họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì thực hiện quy trình 5 bước về công tác cán bộ của Văn phòng.
Thời gian, địa điểm:
+ 14 giờ 00 - 14 giờ 10: Họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
+ Từ 14 giờ 10 - 14 giờ 20: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.
Thành phần: Chi ủy Chi bộ; Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng các phòng và tương đương; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
+ Từ 14 giờ 20 - 14 giờ 25: Họp tập thể lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
+ Từ 14 giờ 25 - 14 giờ 35: Hội nghị cán bộ chủ chốt (cuộc họp 1).
 Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chi ủy chi bộ Văn phòng; Công chức phòng Công tác Quốc hội.
+ Từ 14 giờ 35 - 14 giờ 45: Hội nghị cán bộ chủ chốt (cuộc họp 2).
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chi ủy chi bộ Văn phòng; Công chức phòng Thông tin - Dân nguyện.
+ Từ 14 giờ 50: Họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Địa điểm: tại Phòng  họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ (ngày 28/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó ChánhVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp mặt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh với các chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác Văn phòng cấp ủy năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 29/02)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân- Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”  trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ SÁU (ngày 01/03)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 05/2024.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân- Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Quản lý nhà nước về giáo dục Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
4. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”  trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Bình Long, tại trụ sở UBND thị xã Bình Long.
+ 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Trường Cao đẳng Bình Phước, tại trụ sở Trường Cao đẳng Bình Phước
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.

(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Tháng hiện tại153,093
  • Tổng lượt truy cập3,556,353