Lịch làm việc Tuần 19/2024/HĐND

Chủ nhật - 05/05/2024 01:47
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 19 (Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 10/05/2024)

THỨ HAI (ngày 06/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách chủ trì làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở và UBND thị xã Chơn Thành để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X.
 Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế -  ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, Đoàn khảo sát rừng tự nhiên tại phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành (đoạn hướng tuyến cao tốc đi qua 4,1ha); dự án đường cao tốc Thành Phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước.
+ 09 giờ 00, Đoàn làm việc với các sở, ngành, UBND thị xã Chơn Thành, tại trụ sở HĐND - UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Bùi Thanh Hải; phương tiện thuê ngoài.
3. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập.
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 07/05)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ (ngày 08/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Nhà khách Quốc hội,165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh  và Các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Chơn Thành, UBND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước (dự và đưa tin).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại Hội trường UBND xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với đoàn viên, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và lấy ý kiến đối với các dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 09/05)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024.
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) bắt đầu lúc 08 giờ 00, tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 05/2024.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đồng Phú cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin, dân nguyện; đ/c Bùi Quang Duy - Chuyên viên Phòng Thông tin, dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban tiếp Công dân.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Công tác tuyên giáo Đảng” Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lộc Ninh lần thứ IV năm 2024.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự họp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên theo Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THỨ SÁU (ngày 10/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
(Ghi chú: Các đồng chí đảng viên, công chức còn lại của Văn phòng dự tại điểm cầu Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Công tác nội chính Đảng” Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh : Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2024.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

(Lịch này thay thư mời).
                                                                                       
                                                                                                    


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:4

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại130,384
  • Tổng lượt truy cập3,533,644