Lịch làm việc Tuần 06+07/2024/HĐND

Thứ sáu - 09/02/2024 03:49
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 06 +07 (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)

 

TUẦN 06 (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 09/02/2024)


THỨ HAI (ngày 05/02)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Tây Ninh.
Thời gian, địa điểm:  11 giờ 00, tại Tỉnh ủy Bình Phước.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đi thăm và chúc Tết:
Thời gian, địa điểm: 
+ 07 giờ 30, đi thăm và chúc Tết các Đồn Biên phòng Hoa Lư, Lộc Thịnh và đảng bộ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (có mặt tại Đồn Biên phòng Hoa Lư vào lúc 07 giờ 30).
+ 15 giờ 00, đi thăm và chúc Tết Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự gặp mặt các đồng chí nguyên UVBTV Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
Thời gian, địa điểm:  16 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh đi tặng quà cho các hộ tại xã Bom Bo, Đắk Nhau và Đường 10.
Thời gian: 13 giờ 00, xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ BA + THỨ TƯ (từ ngày 06/02 đến 07/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 08/02 nhằm ngày 29 Tháng Chạp)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (theo Thông báo số 371/TB-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh).
Thời gian: từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
3. Trực công vụ: theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 30/01/2024 của HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 09/02 nhằm ngày 30 Tháng Chạp)
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 30/01/2024 của HĐND tỉnh.
TỐI:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đón Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Thời gian, địa điểm:  19 giờ 30, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ hội Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (theo Thư mời 01/TM-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 22 giờ 00, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.

TUẦN 07 (Từ ngày 10/02/2024 đến ngày 16/02/2024)

THỨ BẢY (ngày 10/02 nhằm ngày Mùng Một Tết Nguyên đán)
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
Kính mời: Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 30/01/2024 của HĐND tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 11/02 nhằm ngày Mùng Hai Tết Nguyên đán)
1. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 30/01/2024 của HĐND tỉnh.
THỨ HAI (ngày 12/02 nhằm ngày Mùng Ba Tết Nguyên đán)
1. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 30/01/2024 của HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 13/02 nhằm ngày Mùng Bốn Tết Nguyên đán)
1. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 30/01/2024 của HĐND tỉnh.
 THỨ TƯ ( ngày 14/02 nhằm ngày Mùng Năm Tết Nguyên đán)
1. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 30/01/2024 của HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 15/02)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
- Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 30: dự Họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Kính mời: Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
Cùng dự: Toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
+ 10 giờ 00: dự họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024, tại khuôn viên trụ sở UBND tỉnh.
+ 09 giờ 30, Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề), tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 16/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

(Lịch này thay thư mời).
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại95,319
  • Tổng lượt truy cập3,498,579