Lịch làm việc Tuần 52/HĐND/2023

Chủ nhật - 24/12/2023 20:52
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 52 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 30/12/2023)

 
THỨ HAI (ngày 25/12)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 26/12)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp:
+ 07 giờ 00 - 07 giờ 30:  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2023 (tiếp), tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
+ 07 giờ 30 - 08 giờ 00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp chuyên đề, tại Hội trường Tỉnh ủy.
+ 08 giờ 15: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày), tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp chuyên đề.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 - 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G - UBND tỉnh.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
6. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Bù Đốp khóa V.
Thời gian, địa điểm: 07giờ 30, tại Hội trường huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ TƯ (ngày 27/12)
SÁNG +CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Bình Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đức Liễu.
+ 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Bình
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự gặp mặt doanh nghiệp trang trại năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Trụ sở UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đak Nhau.
+ 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đường 10.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh;  lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 28/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ công bố xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm Học tập cộng đồng và Văn hóa thể thao xã Thanh Lương (QL13, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Trung.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước năm 2023.   
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Cục Thống kê.
3. Lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm Đề án trang bị sách cho cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 29/12)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 34/2023.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 27 (mở rộng).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 30/12)
Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.


(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại153,186
  • Tổng lượt truy cập3,556,446