Lịch làm việc Tuần 43/HĐND/2023

Thứ bảy - 21/10/2023 04:06
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 43 (Từ ngày 22/10/2023 đến ngày 27/10/2023)
CHỦ NHẬT (ngày 22/10)
Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Cùng đi:  đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023, tại Tòa nhà Quốc hội.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương  (đưa, đón đi sân bay).
THỨ HAI (ngày 23/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự:
+ 08 giờ 00 - 08 giờ 30: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 2).
+ 08 giờ 30 - 08 giờ 45: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3).
+ 08 giờ 45- 09 giờ 15: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4).
+ 09 giờ 15 - 09 giờ 30: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 5).
+ 09 giờ 45: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự:
+ 08 giờ 00 - 08 giờ 30: dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 2).
+ 08 giờ 45- 09 giờ 15: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4).
+ 09 giờ 15 - 09 giờ 30: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 5).
+ 09 giờ 45: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 45- 09 giờ 15, tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần:
Đoàn 1: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh (Trưởng Đoàn 1) và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa - TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng; đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước; đ/c Nguyễn Thị Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Đoàn 2: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh (Trưởng Đoàn 2) và Các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thanh Thuyên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
+ 13 giờ 30 - 15 giờ 00, Đoàn 1 khảo sát tại  Nhà thờ Giáo xứ Tân Hưng (ấp 3, xã Tân Hưng, thành phố Đồng Xoài); Đoàn 2 khảo sát tại Chùa Sreyvonsa (phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài).
+ 15 giờ 15, Đoàn giám sát tại UBND thành phố Đồng Xoài.
Lái xe:  Nguyễn Văn Dương.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó rưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 24/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần:
Đoàn 1: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh (Trưởng Đoàn 1)  và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa - TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng; đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước; đ/c Nguyễn Thị Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Đoàn 2: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh (Trưởng Đoàn 2) và Các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thanh Thuyên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Bù Đốp.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30 - 09 giờ 00, Đoàn 1 khảo sát tại  Hội thánh tin lành Việt Nam miền nam (xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp); Đoàn 2 khảo sát tại Hội thánh Cao đài Tây Ninh (xã Tân Thành, huyện Bù Đốp).
+ 09 giờ 15, Đoàn giám sát tại UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe:  Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Chi ủy viên, Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Chi ủy viên, Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Thông tin, Dân nguyện tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 24/10 đến 27/10/2023, 07 giờ 30 tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh về “dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 3, khoản 5, khoản 10 Điều 6 Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Bình Phước”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Trường Cao đẳng Bình Phước, Văn phòng UBND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 25/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo: Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn Phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố;Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày 25-26/10/2023, tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe:  Bùi Thanh Hải.
THỨ NĂM (ngày 26/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2023.
Thành phần: Đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo: Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn Phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố;Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày 25-26/10/2023, tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 26/10 đến 29/10/2023) 08 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU (ngày 27/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách,  pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. (Lịch này thay thư mời).
 

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại95,337
  • Tổng lượt truy cập3,498,597