Lịch làm việc Tuần 34/2023/HĐND

Thứ sáu - 18/08/2023 08:41
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 34 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023)
 
THỨ HAI (ngày 21/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Thanh Ngữ- Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên CVCC năm 2023 (từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2023)
 Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội, Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu (đưa, đón đi sân bay).
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Đoàn khảo sát về tình hình thực hiện việc dừng, chấm dứt triển khai thực hiện dự án Xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương theo hình thức BOT, giai đoạn I để chuyển sang đầu tư công.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm, thời gian: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ BA (ngày 22/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trưởng Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ( Phó Trưởng Đoàn); đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn khảo sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng đã được đo đạc nhưng một số hộ dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2020 đến nay” của Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00: Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập, tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Giập.
+ 14 giờ 00: Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Lộc Ninh, tại trụ sở UBND huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ (ngày 23/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm, thời gian: 08 giờ 00, tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024.
 Địa điểm, thời gian: 08 giờ 00, tại Hội trường A - trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Đ/c Vũ Long Sơn  - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Trưởng Đoàn giám sát tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00 - 08 giờ 45: khảo sát tại UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
+ 09 giờ 00 - 10 giờ 00, khảo sát tại UBND xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
+ 10 giờ -11 giờ 00, Giám sát UBND huyện Bù Đốp, tại trụ sở UBND xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự:  Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Lộc Ninh và  huyện Bù Đốp ( khi Đoàn làm việc tại địa phương); Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gan, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Lộc Ninh, tại trụ sở UBND huyện Lộc Ninh.
+ 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Đốp, tại trụ sở UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.          
THỨ NĂM (ngày 24/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị công bố Quyết định chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND thị xã Chơn Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn khảo sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng đã được đo đạc nhưng một số hộ dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2020 đến nay” của Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Đồng Phú, tại trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
+ 14 giờ 00: Đoàn khảo sát làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Vũ Long Sơn  - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Trưởng Đoàn giám sát tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND huyện Đồng Phú; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00 - 09 giờ 15: khảo sát tại UBND xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
+ 09 giờ 30 - 11 giờ 00, khảo sát tại UBND thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Cải cách hành chính (PAR index, SIPAS, PAPI) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh.
6. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 25/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;  đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.
Cùng đi: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Thông tin - Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BẢY (ngày 26/8)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự ngày hội giao lưu Văn hóa - thể thao truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023 tại huyện Đồng Phú.
Thành phần cùng dự: Toàn thể công chức, người lao động Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại UBND huyện Đồng Phú.
(06 giờ 00, đề nghị tập trung tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để xuất phát)
Lái xe:, Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Vĩnh Sáu, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 08 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.


(Lịch này thay thư mời).
                                                                                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Tháng hiện tại153,047
  • Tổng lượt truy cập3,556,307