Lịch làm việc Tuần 31/HĐND/2023

Thứ sáu - 28/07/2023 20:51
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 31 (Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023)

THỨ HAI (ngày 31/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;  đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang (từ ngày 28/7 đến ngày 31/7/2023).
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Thị Ngọc Minh - đại biểu HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng HCTCQT.
Địa điểm: Các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 01/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm
+ 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
+ 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Khai.  
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, DDCI) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1)
Thời gian, địa điểm:  (01 ngày) 07 giờ 30, tại Phòng họp C - Trường Chính trị tỉnh.
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường.
Thời gian, địa điểm
+ 07 giờ 00 - 08 giờ 00, tiếp Đoàn tại Khách sạn Bom Bo.
+ 08 giờ 00 - 11 giờ 30, Khảo sát tại Mỏ đá vôi Tà Thiết và làm việc về công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy xi măng Bình Phước - Công ty CP Xi măng Hà Tiên I, tại Mỏ đá Vôi Tà Thiết xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh và Nhà máy xi măng Bình Phước xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.
+ 11 giờ 30,  tiếp Đoàn tại Khách sạn An Lộc, thị xã Bình Long.
+ 14 giờ 00 -15 giờ 30, Khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.
+ 15 giờ 30 - 17 giờ 00, Đoàn làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế, tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
+ 17 giờ 00, tiếp Đoàn tại Khách sạn Bom Bo.  
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ (ngày 02/8)
SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:  07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Bình.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm
+ 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Bình Minh.
+ 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Phú.
+ 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Xuân.
5. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
6. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường.
Thời gian, địa điểm
+ 07 giờ 00 - 08 giờ 00, tiếp Đoàn tại Khách sạn Bom Bo.  
+ 8 giờ 00,  tại trụ sở UBND tỉnh.
+ 11 giờ 30, tiếp Đoàn tại Nhà ăn UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng đoàn chủ trì họp Đoàn kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (Phó Trưởng đoàn); đ/c Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Đức Nha - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh - chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở
THỨ NĂM (ngày 03/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đăng Hà.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa- xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
THỨ SÁU (ngày 04/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 - 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Chi bộ định kỳ tháng 7/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự họp đóng góp ý kiến văn bản tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
4 Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 7/2023.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


 (Lịch này thay thư mời).
                                                                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Tháng hiện tại152,810
  • Tổng lượt truy cập3,556,070