Lịch làm việc Tuần 25/HĐND/2023

Thứ bảy - 17/06/2023 08:51
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 25 (Từ ngày 18/6/2023 đến ngày 24/6/2023)

 
CHỦ NHẬT (ngày 18/6)
1. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu học phần I - lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: 12 ngày (từ ngày 19/6/2023 đến 30/6/2023), tại Học viện Viettel, thành phố Hà Nội.
THỨ HAI (ngày 19/6)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 20/6)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh;  đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 11), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký: đ/c Nguyễn Văn Nguyện -Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp C - trụ sở Tỉnh ủy.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 11), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 11), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
4. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 11), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký:  đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở UBND tỉnh.
 5. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 11), HĐND tỉnh khóa X. Thư ký: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng khách - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
6. Đ//c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự thính Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (từ ngày 20/6 đến 21/6/2023).
 Địa điểm: Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, số 02 đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải (đưa, đón đi sân bay).
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 21/6)
SÁNG:
1. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng HCTCQT; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng  Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2023; Họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2025 - 21/6/2023).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Khuôn viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
3. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự cơm thân mật nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2025 - 21/6/2023) và  Liên hoan Nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Đài PTTH và Báo Bình Phước.
THỨ NĂM (ngày 22/06)
SÁNG:
1. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Thành viên Đảng đoàn, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2023.Cùng dự: Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 23/6)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 11 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại  Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2023. Cùng dự: Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 24/6)
Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam Bộ năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Sunshine Palace thành phố Long Khánh ) số 430, đường Hồ Thị Hương, phường Bàu Trâm, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.

(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Tháng hiện tại184,765
  • Tổng lượt truy cập3,588,025