Lịch làm việc Tuần 16/HĐND/2023

Thứ sáu - 14/04/2023 21:19
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 16 (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

 
 
THỨ HAI (ngày 17/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c  Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự Hội nghị bồi dưỡng “kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” (Theo Giấy mời của Ban Công tác đại biểu).
Thời gian, địa điểm: từ ngày 18/4/2023 đến ngày 20/4/2023 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triều, khu Bãi Dương, đường Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 18/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.  
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thường trực HĐND huyện Hớn Quản, Ban Pháp chế HĐND huyện Hớn Quản; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, làm việc với UBND xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tại trụ sở UBND xã Minh Tâm.
+ 14 giờ 00, làm việc với UBND huyện Hớn Quản, tại trụ sở UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 19/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự buổi làm việc của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 20/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.  
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thường trực HĐND huyện Bù Đăng, Ban Pháp chế HĐND huyện Bù Đăng; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, làm việc với UBND xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tại trụ sở UBND xã Thọ Sơn.
+ 14 giờ 00, làm việc với UBND huyện Bù Đăng, tại trụ sở UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bù Gia Mập (theo Thư mời của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập
Phương tiện: Thuê xe.
THỨ SÁU (ngày 21/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND huyện Đồng Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại phòng họp D, trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
CHỦ NHẬT (ngày 23/4)
1. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam (Theo thư mời của Giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước (đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).
 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Tháng hiện tại185,600
  • Tổng lượt truy cập3,588,860